Artikelen van

Gebruik je unieke kwaliteiten

Gebruik je unieke kwaliteiten

Onlangs lazen we in de synagoge over de opstand van Korach. Plotseling breekt er een enorm meningsverschil uit binnen het volk. Korach kwam in opstand tegen zijn neef Mozes omdat hij een autoriteitsconflict had en tegen zijn neef Aäron omdat Korach zelf hogepriester wilde worden. …

Chanoeka

Chanoeka

Dit jaar vieren wij Chanoeka, het Inwijdingsfeest, met de acht kaarsen aan de Menora vanaf zaterdag 23 december ’s avonds. …
Israelische vlag

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Komende week lezen we wereldwijd over onze derde Aartsvader Ja’akov (Jakob). Ja’akov vertrok moederziel alleen naar Charan. Hij was toen …
Israelische vlag

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, duurt twee dagen (dit jaar: 3 en 4 oktober). Joods Nieuwjaar is de dag van bezinning …

Tisja be’Av

Tisja be’Av

Vanavond begint voor Israël de zwaarste vastendag van het Joodse jaar. Bij de Kotel, de Klaagmuur in Jeruzalem zullen zondag …