Artikelen van

Het Sjabbatsjaar, een geloofsfeest

Het Sjabbatsjaar, een geloofsfeest

Aan het einde van Leviticus, het derde boek van de Thora, staat het Sjemita-jaar, het Sjabbatsjaar waarin het land braak moet liggen, centraal. Gedurende het zevende jaar mag het land Israël niet bezaaid worden. De Thora verbiedt daarin bijna alle landbouwactiviteiten. Oogsten, planten, ploegen of …

Chanoeka

Chanoeka

Dit jaar vieren wij Chanoeka, het Inwijdingsfeest, met de acht kaarsen aan de Menora vanaf zaterdag 23 december ’s avonds. …
Israelische vlag

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Komende week lezen we wereldwijd over onze derde Aartsvader Ja’akov (Jakob). Ja’akov vertrok moederziel alleen naar Charan. Hij was toen …
Israelische vlag

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, duurt twee dagen (dit jaar: 3 en 4 oktober). Joods Nieuwjaar is de dag van bezinning …

Tisja be’Av

Tisja be’Av

Vanavond begint voor Israël de zwaarste vastendag van het Joodse jaar. Bij de Kotel, de Klaagmuur in Jeruzalem zullen zondag …