Steun Israël

Israelische vlag

Nieuwsbrief CFOIC zomer 2017

Nieuwsbrief CFOIC zomer 2017

Ik was naakt en je hebt Mij gekleed Matteüs 25:35 Het is een heel bekend gedeelte uit het Evangelie. De Heere Jezus vertelt hoe Hij als Zoon des mensen zal wederkomen in zijn heerlijkheid met al zijn engelen. En hoe Hij dan zal plaats nemen …