Collectedoelen

Hier komt een pagina met suggesties en hulpmaterialen om een collecte voor Israël te houden.