fbpx
Gebed

Gebeds-liveblog: actuele gebedspunten voor Israël

Samen met Ruth mogen wij tegen Israël zeggen: “Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God”. Op deze pagina vindt u, naar aanleiding van de coronacrisis, de meest actuele gebedspunten voor Israël, voor Christenen voor Israël en voor de Joodse gemeenschap wereldwijd. Bidt u mee?

Woensdag 6 mei

 • In Israël zijn sinds gisteren de strikte beperkingen naar aanleiding van de coronacrisis versoepeld. Iedereen mag weer door het land reizen en markten en winkelcentra zijn weer open. Bid dat versoepeling van de regels niet zal leiden tot verdere verspreiding van het virus.  
 • Tijdens Dodenherdenking op 4 mei heeft koning Willem-Alexander een prachtige speech gehouden waarin hij het voorbeeld noemde van de Joodse meneer Schelvis die de verschrikkingen van de Holocaust overleefde. Op dit moment is er sprake van toenemend antisemitisme in Nederland. Bid dat mensen zich daarvan bewust zijn en opkomen voor het Joodse volk. Bid ook voor bescherming van de Joden in Nederland.

Deze update is alweer de laatste in deze gebedsblog. Wilt u mee blijven bidden voor Israël en het Joodse volk? Kijk dan op: https://christenenvoorisrael.nl/gebed/. Op deze pagina staan de punten uit de gebedskalender. Voor elke dag is er een nieuw gebedspunt. U kunt zich ook abonneren op deze gebedskalender, dan krijgt u hem thuisgestuurd of ontvangt u hem per mail. We hopen dat u mee blijft bidden voor Israël!

De kracht van een mens is het gebed. – Dietrich Bonhoeffer

Maandag 4 mei

 • Otto’s boekenwand
  de kortste afstand
  tussen
  jager en prooiGedicht van Pieter Bénard.

  Dit gedicht gaat over de boekenwand waarachter Anne Frank en haar familie verscholen zaten tijdens de oorlog. Nadat de familie Frank meer dan twee jaar ondergedoken zat, werden ze ontdekt. Vandaag, op vier mei, staan we stil bij Anne en al de andere slachtoffers die gevallen zijn tijdens en door de oorlog. Bid voor alle nabestaanden van de slachtoffers en in het bijzonder voor de Joodse nabestaanden en overlevenden van de oorlog. Bid dat zij in het grote verdriet de troost van God mogen ervaren.

Vrijdag 1 mei

 • Aanstaande zondag zullen de scholen in Israël gedeeltelijk weer open gaan. Bid dat dit goed mag verlopen en dat het niet tot verspreiding van het virus leidt. Bid ook om wijsheid voor de Israëlische overheid met betrekking tot verdere versoepeling van andere maatregelen.  
 • Volgens berichten uit Syrië heeft Israël vanochtend een wapenopslagplaats gebombardeerd van Hezbollah in Syrië. De wapens waren waarschijnlijk afkomstig uit Iran. Iran probeert Hezbollah te bevoorraden via Syrië. Bid dat Hezbollah Israël niets kan aandoen en dat het vernietigen van wapens zoals dat vanochtend is gebeurd, daarbij helpt. Bid ook om vrede in het door oorlog verscheurde Syrië.
 • Deze maand vieren moslims Ramadan. Door het coronavirus verloopt dat hier in Nederland maar ook in het Midden-Oosten heel anders dan normaal. Veel moskeeën zijn gesloten en er kunnen ook minder familiebijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens ramadan denken moslims vaak na over hoe ze er geestelijk voor staan en nu het coronavirus rondgaat is dat misschien nog wel extra het geval. Bid dat moslims in deze bijzondere tijd een openbaring van Jezus krijgen en dat zij hun leven zullen overgeven aan de God van Israël.

Donderdag 30 april

Woensdag 29 april

 • “Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.” Ezechiël 37:10-12.
  Vandaag viert Israël Jom Ha’atsmoet. Nadat gister de gevallenen door terreur en oorlog zijn herdacht, wordt vandaag gevierd dat Israël in 1948 weer een eigen staat kreeg. Dank voor dit grote wonder. Dank dat God het Joodse volk heeft doen oprijzen uit het graf van de Sjoa en Zijn volk terugbrengt in het land Israël.  
 • Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid in Israël heeft naar buiten gebracht dat er op dit moment meer mensen genezen zijn van het coronavirus dan dat er nog mensen ziek zijn. Dank voor allen die weer genazen van het coronavirus. En bid voor genezing van de mensen die nu nog ziek zijn en voor de mensen die iemand verloren hebben aan het virus.

Dinsdag 28 april

 • Vandaag is het Jom Hazikaron, de dag waarop men in Israël de doden herdenkt die tijdens oorlogen en terreuraanslagen zijn omgekomen. Voor Israëli’s die een vriend of familielid hebben verloren aan terreur of oorlog, is het gebruikelijk om op deze dag naar het graf van de overledene te gaan om daar met elkaar te rouwen en troost te vinden bij elkaar. Door de maatregelen vanwege het coronavirus kan dat niet. Ook veel herdenkingen gaan heel anders dan normaal. Bid voor vertroosting van de bedroefde families en vrienden van de nabestaanden.
 • Vandaag, op de dag dat Israël slachtoffers van terreur herdenkt, viel een Palestijnse jongen een Israëlische vrouw aan met een mes. De vrouw is met serieuze verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De jongen werd neergeschoten door een bewapende burger. Bid om bescherming van Israël tegen terreuraanvallen. 

Vrijdag 24 april

 • Morgen, op 25 april, is het 100 jaar gelden dat er in San Remo een heel belangrijke conferentie werd gehouden. Op deze conferentie besloten de geallieerden dat in het mandaatgebied Palestina (het gebied zo groot als het huidige Israël + de Palestijnse gebieden + het hedendaagse Jordanië) een Joods Thuisland zou moeten worden opgericht. Het moest Joden toegestaan worden om in het gebied Palestina nederzettingen te bouwen. Nu, 100 jaar later, wordt het als illegaal gezien wanneer Joden nederzettingen bouwen op de westelijke Jordaanoever. Nog altijd moet Israël vechten om te mogen bestaan en om erkend te worden. Bid dat de landen die meededen aan de San Remo conferentie bepaald worden bij beloften die honderd jaar geleden zijn gedaan, en die nog steeds geldig zijn, en zich daaraan houden.
 • In Israël mogen de meeste winkels, kappers en schoonheidssalons weer open. Er is dus wat versoepeling van de maatregelen. Bid dat dit goed zal gaan en dat het niet zal leiden tot een opleving van het virus.

Donderdag 23 april

 • Maandag zijn Benjamin Netanyahu en Benny Gantz tot een overeenkomst gekomen om een regering te vormen. Er moeten echter nog stappen gezet worden voordat alles rond is. Er moet bijvoorbeeld nog met een paar kleinere partijen gepraat worden over het deelnemen aan de regering en onder welke voorwaarden. Bid voor zegen op de voortgang van de besprekingen en bid dat Israëls leiders hun hulp van God verwachten. 
 • Afgelopen week heeft de Israëlische Professor Jonathan Gershoni een patent gekregen van de Verenigde Staten voor een mogelijk vaccin tegen corona. Het onderzoek van de Professor is in een vergevorderd stadium. Bid voor zegen op het werk van deze professor en anderen die werken aan een medicijn tegen corona. 

Woensdag 22 april

 • Iran claimt dat het gister gelukt is om een militaire satelliet in de ruimte te brengen. Dit zou de eerste succesvolle poging zijn geweest na vele mislukkingen. De lancering zorgt voor nog meer spanningen in de relatie tussen de VS en Iran die al erg gespannen was. Omdat Israël een bondgenoot is van de VS en Iran een hekel heeft aan Israël, worden de spanningen tussen Iran en de VS door Iran vaak afgereageerd op Israël. Bid om bescherming van Israël tegen aanvallen vanuit Iran. En bid dat Iran andere landen geen kwaad kan doen.
 • Nadat het aantal coronabesmettingen in Israël de afgelopen tijd steeds verder afnam, zijn er vandaag weer veel nieuwe besmettingen geconstateerd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk meer besmettingen zijn dan de dagen ervoor, sinds gister is namelijk de testcapaciteit omhoog gegaan. Op dit moment zijn er in Israël 14,326 coronabesmettingen vastgesteld en 187 mensen overleden aan Corona. Bid dat het virus verder teruggedrongen wordt en bid om bescherming van kwetsbare groepen als ouderen en chronisch zieken.

Dinsdag 21 april

 • “Och, was mijn hoofd maar water en mijn oog een bron van tranen, ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk.’ Jeremia 9:1. Deze Bijbeltekst staat op het monument in Amsterdam ter nagedachtenis aan Joods verzet tijdens de oorlog. Vandaag is het Jom Hasjoa. Op deze dag herdenkt de Joodse gemeenschap van over de hele wereld de zes miljoen Joden die door de nazi’s zijn vermoord. Het is een dag van verdriet, pijn en gemis. Bid dat de verschillende herdenkingen die veelal digitaal zijn, goed verlopen. En bid dat het Joodse volk op deze verdrietige dag Gods nabijheid en troost mag ervaren.
 • Gisteravond werd bekend dat Benjamin Netanyahu en Benny Gantz een overeenkomst hebben getekend om een eenheidsregering te vormen. Hierdoor krijgt Israël na een periode van langer dan een jaar weer een regering. Dank hiervoor en bid voor zegen op deze regering die met grote uitdagingen te maken heeft.
 • Uit onderzoek dat vandaag naar buiten kwam, blijkt dat bijna twee derde van de Amerikaanse Joden zich minder veilig voelt dan een decennium geleden. Ook werd vandaag bekend dat in de nieuwe Deense Bijbelvertaling het woord ‘Israël’ op bijna alle plaatsen in het Nieuwe Testament verwijderd is of vervangen door iets anders. Dit om het Israël van de Bijbel niet in verband te brengen met de Israëlische staat. Het antisemitisme in al zijn verschillende vormen neemt op veel plekken op de wereld toe. Bid voor verbreking van de macht van het antisemitisme.

Maandag 20 april

 • “Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal, werd Juda Zijn heiligdom, Israël Zijn koninklijk bezit.” Psalm 114:1-2. In psalm 114 lezen we over de wonderlijke uittocht van het volk Israël uit Egypte. Afgelopen week herdacht het Joodse volk deze bijzondere gebeurtenis tijdens Pesach. Dank dat er tijdens Pesach geen aanslagen zijn geweest. En bid voor alle Israëli’s die zich tijdens Pesach eenzaam hebben gevoeld omdat zij hun familie niet konden zien.
 • In Israël zijn verschillende bedrijven begonnen met de productie van herbruikbare mondkapjes. Doordat de mondkapjes hergebruikt kunnen worden, wordt er veel geld bespaard en hoeft men ook niet bang te zijn voor een tekort. Dank voor deze ontwikkeling. Op dit moment loopt het aantal coronapatiënten dat beademing nodig heeft op. Bid dat hier een ommekeer in komt.
 • Door corona is het stil in Jeruzalem, je hoort de vogels er weer fluiten. Aan de ene kant geeft dit een heel vredig beeld. Aan de andere kant is er de realiteit van vele mensen, bijvoorbeeld de verkopers, die op dit moment niet kunnen werken en in grote geldnood komen. Bid voor mensen die financieel zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Bid voor uitkomst in hun nood. Lees hier meer over de bijzondere ervaring van Annelie in het stille Jeruzalem. Annelie is vrijwilliger bij Christ Church.

Vrijdag 17 april

 • Bid voor de Israël-consulentes en het Israël Producten Centrum. Door de coronacrisis neemt de werkloosheid in Israël schrikbarend toe, en is het juist belangrijk dat de verkoop van Israël-producten doorgaat.
 • De Palestijnse Autoriteit beschuldigt Israël van de verspreiding van het coronavirus. Bid voor de verbreking van de leugen.
 • Er zijn ook hoopvolle signalen: twintig artsen uit Gaza werden getraind voor de behandeling van corona door Israël. Dank hiervoor!
 • Bid voor een rustige en gezegende sjabbat in Israël.

Donderdag 16 april

 • Vanochtend is de totale lockdown in Israël opgeheven. Deze noodmaatregel was vorige week dinsdag ingesteld vanwege Pesach, een feest waarbij Israëli’s normaal gesproken bij familie op bezoek gaan. Nu Pesach voorbij is kunnen mensen en bedrijven in de vitale sector weer hun taken oppakken. Over de andere beperkende maatregelen buigt de Israëlische overheid zich in de komende dagen. Bid om bescherming voor de mensen met cruciale beroepen, en dat het versoepelen van de maatregelen niet tot verdere verspreiding van het coronavirus leidt.
 • Veel Joden in Oekraïne en Rusland willen graag juist nu alija maken (emigreren naar Israël) maar dat kan nu niet. Bid dat de alija weer snel op gang mag komen.
 • Bid voor goede distributie van de meals on wheels-actie, de noodactie waarin Christenen voor Israël duizenden maaltijden distribueert aan Joodse ouderen in Oekraïne.
 • President Rivlin heeft het mandaat om een kandidaat te kiezen die een regering mag vormen overgedragen aan het Israëlische parlement. In de praktijk betekent dit dat Premier Netanyahu en Benny Gantz nog drie weken hebben om een eenheidsregering te vormen, anders komen er nieuwe verkiezingen. Bid dat het lukt om binnen drie weken een regering te vormen zodat Israël weer op daadkrachtige wijze bestuurd wordt.

Woensdag 15 april

 • De president van Israël geeft premier Netanyahu en Benny Gantz tot middernacht de tijd om tot een eenheidsregering te komen. Het land is politiek zeer verdeeld. Bid dat er een akkoord gesloten zal worden dat Israël zal helpen om deze coronacrisis goed te doorstaan. Bid voor eenheid.
 • Het meer van Galilea is op het hoogste niveau sinds drie decennia! Het is het grootste zoetwaterreservoir van Israël. Dit hoge waterniveau is hard nodig, voor de lange droogtes waar Israël vaak mee te maken heeft. Dank voor deze grote zegen, vanuit Psalm 65. “U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van God is vol water; U geeft hun koren; ja, zó geeft U het” (vers 10)
  Kijk deze video van eergisteren:

 • In het oude ‘Dienstboek voor de Nederlands Hervormde Kerk’, voor het eerst uitgegeven in 1955, staat een bijzonder gebed, voor ‘In tijd van epidemie’. De woorden zijn ontleend aan de Schotse liturgie en aan kerkvader Augustinus. Graag willen we dit gebed aan u doorgeven.

  ‘Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan, is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen dat wij gezondigd hebben. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan? Gedenk te midden van de beproevingen Uw genade, want Gij hebt geen behagen aan de dood van een mens. Zegen genadig de middelen die worden aangewend om de verbreiding van de virusziekte tot stand te brengen. Sterk hen die de getroffenen zoeken te genezen en te troosten. Ondersteun hen, die in pijn en smart verkeren. Geef Uw hemelse vertroosting aan allen die niet meer zullen genezen. O Heere, doe het, niet om onzentwil, maar opdat op deze aarde nog de lof van Uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, Die de ongerechtigheid vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost van het verderf – door Jezus Christus, onze Heere. Amen.’

Dinsdag 14 april

 • Helaas is één van de bewoonsters van Aleh overleden aan het coronavirus. De situatie in Aleh Gedera, die er eerder nog optimistisch uit zag met een 7-tal bewoners herstellende van het virus en een aantal reeds ontslagen uit het ziekenhuis, is in de afgelopen dagen verslechterd. Momenteel zijn er 27 bewoners en 10 medewerkers besmet. Alle andere afdelingen van Aleh (Jeruzalem, Bnei Berak & Negev) hebben het virus God zij dank buiten de deur weten te houden. Bid om uitredding uit deze crisissituatie bij Aleh. Bid ook om troost voor de familie van het overleden meisje.
 • In 57 Amigour-tehuizen verspreid over heel Israël wordt gezorgd voor Holocaust-overlevenden en ouderen in armoede. Bid voor deze groep kwetsbare mensen, die nu in strikte quarantaine moeten leven.
 • Meestal komt tegenslag in Israël niet alleen. Vaak gaat onrust gepaard met aanslagen. Dank dat er tot nu toe geen aanslagen zijn geweest in Israël, ondanks de heftige coronamaatregelen.

Maandag 13 april

 • Jeruzalem was tijdens Pasen uitgestorven. Een groot contrast met andere jaren, wanneer veel christenen de opstanding van Jezus herdenken. Bid en dank vanuit Psalm 65:2 “De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden”.
 • Bid voor gezondheid voor de bewoners en medewerkers van het Joodse bejaardentehuis Beth Shalom in Amsterdam. Al 22 bewoners overleden aan het coronavirus.
 • De oprichter van de boycot-beweging tegen Israël, Omar Bargouti, heeft in een verklaring laten weten dat als Israël een vaccin ontwikkelt tegen het coronavirus, dat je deze mag gebruiken. Bid voor doorbreking van de hypocrisie en vijandschap tegen Israël.
 • Tijdens Pesach werden in de Verenigde Staten twee synagoges beklad met hakenkruizen en antisemitische leuzen. Bid vanuit Jesaja 40:1 voor troost voor het Joodse volk. Bid voor een veilig verder en rustig verloop van Pesach.

Donderdag 9 april

 • Met het verspreiden van het coronavirus neemt ook de Jodenhaat in Duitsland weer toe. Dat schrijft de Israëlische krant Jerusalem Post op basis van een onderzoek van de Duitse commissie voor bestrijding van antisemitisme. De toename zou onder meer te maken hebben met een complottheorie die rondwaart, waarin wordt beweerd dat de Israëlische geheime dienst Mossad het coronavirus de wereld in heeft gebracht. Bid dat de geest van het antisemitisme de kop in gedrukt mag worden en dat het Joodse volk veilig mag wonen, in Israël en daarbuiten.
 • Hoewel er in Israël na drie verkiezingen eindelijk overeenstemming is bereikt over een nieuwe regering, blijven politieke leiders met modder naar elkaar gooien. Bid dat er, juist in deze crisistijd, over partijbelangen heen gekeken mag worden en dat Israëlische politici wetend of onwetend in Gods wegen mogen wandelen.
 • Dank dat we dankzij vele betrokken christenen in Nederland duizenden Pesachpakketten hebben kunnen uitdelen in Israël. Met name voor grote gezinnen en ouderen zijn de boodschappenpakketten noodzakelijk.
 • In Israël neemt de werkloosheid schrikbarend hard toe. Was een maand geleden nog 4% van de beroepsgeschikte bevolking werkloos, als gevolg van de coronacrisis is dat inmiddels gestegen naar 25%. In Israël zijn bovendien geen sociale vangnetten zoals we die in Nederland kennen. Bid dat de getroffen personen en hun families toevlucht mogen zoeken bij de God van Israël (Psalm 91).

Woensdag 8 april

 • Bid voor de bewoners van het Joodse zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam. Vijftien bewoners zijn er bezweken aan het coronavirus.
 • Vanavond viert Israël het begin van Pesach, met de traditionele Sedermaaltijd. Bid dat mensen die alleen wonen, toch zich omringd weten door Gods liefde en nabijheid.
 • Dank de Hemelse Vader dat Hij trouw is aan Zijn woord. Dit prachtige lied Vehi She’amda, vertolkt door muzikanten uit Nederland en Israël, gaat over de eeuwenlange vervolgingen, maar hoe God door alle lijden heen trouw is en redding geeft:

Dinsdag 7 april

 • Dank dat de livestreams van Christenen voor Israël met lezingen en Bijbelstudies zo goed worden bekeken. Gods woord stopt niet bij de voordeur, het komt vele woonkamers binnen!
 • In Beth Shalom, het Joodse bejaardentehuis in Amsterdam Buitenveldert, heerst helaas ook het coronavirus. Verschillende ouderen en medewerkers zijn besmet. Bid dat de besmetting mag stoppen en bewoners en medewerkers mogen herstellen.
 • Premier Netanyahu heeft een totale lockdown afgekondigd voor Israël, die vanaf 4 uur vanochtend is ingegaan. Iedereen moet de sederavond thuis vieren. Lees Jesaja 26:20: “Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.” Het hele hoofdstuk is prachtig en doet denken aan Pasen. Dank God dat hij in controle is. Het loopt Hem niet uit de hand!
 • Uit Israël ontvingen we gisteren bericht van vrijwilligers bij Hineni Jeruzalem, die de laatste dozen met voedselhulp voor aanvang van Pesach klaarmaken. Er is een grote chaos op het stadhuis van Jeruzalem, de coördinatie van alle hulpaanvragen loopt stroef. Bid om een goede samenwerking tussen de afdelingen, zodat iedereen die hulp nodig heeft geholpen wordt.

De laatste Pesach-pakketten worden ingepakt bij Hineni

Maandag 6 april

 • Dankpunt uit Oekraïne: ondanks de grote tekorten zijn onze voedselbestellingen voor de kwetsbare Joodse ouderen allemaal geleverd door de groothandel! Dat is bijzonder, het hoofdkantoor van de groothandel in Kiev had onze organisatie onder de loep genomen en ons ‘groen licht’ gegeven omdat we een hulpverleningsorganisatie zijn. Dank de Heer voor dit bemoedigende nieuws. Dank ook dat de giften blijven binnenkomen voor onze noodactie ‘Meals on wheels’ in Oekraïne, voor Joodse ouderen en gezinnen die in diepe armoede leven. De hulp is en blijft voorlopig keihard nodig.

Alla met Vladimir, rechts rabbijn Mendel | Foto gemaakt in augustus 2019

 • Afgelopen vrijdag werd een van onze medewerkers in Nijkerk gebeld door Rabbijn Mendel uit Mariupol (oost-Oekraïne), die ons liet weten dat Vladimir, een Holocaust-overlevende onlangs is overleden. Hij laat zijn echtgenote Alla achter (95 jaar). Ze waren 68 jaar getrouwd. Rabbijn Mendel vertelde dat Alla heel verdrietig was, en een telefoontje enorm zou waarderen. Nu is het natuurlijk lastig praten met iemand die alleen Russisch spreekt, dus toen hebben we met z’n drieën kunnen videobellen, zodat de rabbijn kon vertalen voor Alla. We hebben haar namens jullie kunnen vertellen dat we aan haar denken en voor haar bidden. Ze was heel ontroerd door het telefoontje. Dank voor de mogelijkheid van het persoonlijke contact via video, en dat we zo bemoediging en troost kunnen brengen waar we niet fysiek kunnen komen. Bid ook voor troost in deze moeilijke tijd voor Alla.
 • De gaarkeuken van Hineni gaat onverminderd door met het bereiden van maaltijden voor de arme mensen in Israël. Dat werk gaat niet ongemerkt voorbij, want Moshe Lion, de burgemeester van Jeruzalem, kwam een dagje meehelpen! Dank voor het bijzondere werk van Hineni, en bid in het bijzonder voor Benjamin Philip.
 • Dank dat Israël aanzienlijke stappen maakt in de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Zo is het land tot zegen voor de wereld!
 • Bid en dank vanuit Psalm 46:2-3: “God is ons een toevlucht en kracht, Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn.”

Vrijdag 3 april

 • De Palestijnse terreurgroep Hamas grijpt de coronacrisis aan om Israël te bedreigen. Als er een tekort aan beademingsapparatuur in Gaza voor coronapatiënten ontstaat, zullen “zes miljoen zionisten niet kunnen ademen”, aldus Hamas-leider Yahya Sinwar. Bid vanuit Psalm 64 voor Israël, dat de vijand hen niet zal raken! En dank voor de prachtige belofte die vervolgens in Psalm 64:10 staat: “Alle mensen zullen vrezen, Gods werk verkondigen en wat Hij gedaan heeft, opmerken”.
 • Premier Netanyahu en diverse andere Israëlische leiders die het coronavirus bestrijden, moeten opnieuw in quarantaine omdat ze in aanraking waren gekomen met de besmette minister van gezondheid Yaakov Litzman. Bid voor goede gezondheid voor de leiders van Israël.
 • Woensdagavond begint het Pesachfeest, waarbij het Joodse volk terugdenkt aan de Gods verlossing uit de slavernij van Egypte. Dit zal door de meeste Joden in Israël in de eigen woning gevierd worden. Bid voor een rustig Pesachfeest en voor vreugde in de huizen.
 • Christenen voor Israël helpt mee met het uitdelen van Pesach-pakketten voor de allerarmsten, via verschillende projecten in Israël. Bid dat we voldoende giften mogen ontvangen om deze pakketten te financieren.

Donderdag 2 april

 • De werkloosheid in Israël stijgt dramatisch. Vorige maand stond het werkloosheidscijfer nog op 300.000. Door de coronacrisis is het nu al gestegen tot over 1 miljoen werklozen. Veel organisaties die afhankelijk zijn van giften, moeten gedwongen mensen ontslaan omdat de giften minder worden. Zo kregen we bericht van Itamar Marcus van Palestinian Media Watch (die afhankelijk zijn van giften) dat ze helaas een kwart van hun personeel moesten ontslaan door financiële problemen. Bid om uitkomst in deze steeds groter wordende crisis.
 • Dankpunt! Het gaat een stuk beter met de kinderen van Aleh, die besmet waren met corona. Ze zijn aan het herstellen, en zullen over een paar dagen getest worden of ze ook echt beter zijn. Bid voor volledig herstel voor deze kinderen.
 • Vrijwilligers delen hulppakketten uit aan de Bnei Menashe (de nieuwe Joodse immigranten uit India). Dankzij uw steun konden wij hen helpen. We kregen deze mooie tekst uit Israël als dank voor onze steun. Dank mee vanuit Spreuken 22:9: ‘Wie gunnend is, die wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen’.
 • Het waterpeil in het Meer van Tiberias stijgt nog steeds. Als het zo doorgaat stroomt het meer binnenkort over, een zegen voor het land! Dank voor de overvloedige regen in Israël van afgelopen winter.

Woensdag 1 april

 • Tegelijk met de toename van het coronavirus, neemt ook het antisemitisme toe. De meest bizarre beschuldigingen worden geuit tegen Joden en tegen Israël. Joden zouden het virus hebben gemaakt, Israël zou rijk willen worden met een vaccin, ten koste van mensenlevens. Laten we ons verootmoedigen voor het leugenachtige antisemitisme dat telkens weer de kop op steekt.
 • In Israël gaat te midden van dit dodelijke virus, het nieuwe leven ook door. Zoveel jonge moeders zijn in blijde verwachting, maar er ligt een sluier van angst over de geboorte in het ziekenhuis. Dat is nu de laatste plaats waar je wil zijn, maar wel moet zijn … (in Israël bevalt iedereen in het ziekenhuis). Wat een uitdaging en vreugde dat wij kunnen bidden voor al deze jonge moeders, in deze situatie.
 • Veel Shalom toegebeden in deze onrustige tijd. Psalm 134:3: De HERE zegene u uit Sion, Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dinsdag 31 maart

 • Vier hotels in Jeruzalem openen hun deuren voor de opvang van mensen, vanwege het coronavirus. Twee hotels zijn bedoeld om mensen te huisvesten van wie vermoed wordt dat ze corona hebben, en twee hotels voor de opvang van gezinnen die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Dank voor de creativiteit en de hulp die de inwoners van Jeruzalem elkaar zo mogen geven.
 • Afgelopen weekeinde verscheen dit uitgebreide artikel in Times of Israël (de grootste engelstalige nieuwssite van Israël) over onze meals on wheels-actie voor noodhulp aan Joodse ouderen in Oekraïne. Dat is nog eens ‘Troost, troost Mijn volk’! Bid voor het werk van Koen en zijn team in Oekraïne.
 • Inmiddels zijn helaas dertien kinderen bij Aleh besmet met het coronavirus. Naar omstandigheden maken zij het redelijk. Negen van hen hebben geen symptomen of slechts lichte griepverschijnselen. Drie kinderen vertonen meer symptomen maar hoeven vooralsnog niet aan de beademing. Blijf bidden voor deze kwetsbare groep kinderen met een meervoudige beperking. Bid ook voor het verplegend personeel van Aleh, die zulk mooi en levensreddend werk doen!

Maandag 30 maart

 • Deze periode zenden we elke doordeweekse avond een lezing uit via de livestream van Christenen voor Israël. Dank God dat dit mogelijk is. Bid dat de avonden gezegend mogen zijn voor alle kijkers en dat we veel mensen mogen bereiken met de boodschap van Gods trouw aan Israël!
 • We kregen dit mooie berichtje uit Israël: “jong en oud genieten intens van jullie tulpen. Nu mensen maar een half uurtje naar buiten mogen, in deze Coronatijd zijn de tulpen een ‘uitje’. Dierbaar wat een paar tulpjes doen. Ook door de regen, en Gods genade, bloeien de tulpen dit jaar lang en uitbundig”. Dank God voor de troost die deze tulpen elk jaar weer brengen in Israël.
 • In Jeremia 31:5 staat dat er opnieuw wijngaarden zullen zijn op de bergen van Samaria. Tweeduizend jaar lang was dit niet het geval, tot de twintigste eeuw. Dank onze Hemelse Vader dat hij in onze dagen deze prachtige belofte voor Israël vervult!
 • Israëlische artsen trainen hun Palestijnse collega’s in de bestrijding van het coronavirus. Een teken van hoop! Bid dat er blijvende vrede zal komen in Israël.

Zaterdag 28 maart

 • Dit weekeinde komt onze krant Israël Aktueel op de mat bij 60.000 huishoudens in Nederland! Bid dat de krant, met liefde gemaakt, tot zegen mag zijn.
 • Het lijkt erop alsof er binnenkort dan toch eindelijk een eenheidsregering zal komen in Israël. Dank dat er zo een einde komt aan de impasse waar de Israëlische politiek in verzeild was geraakt.
 • Bid voor de bewoners van Beth Juliana, het Nederlandse bejaardentehuis in Herzliya. Veel van de inwoners zijn overlevenden van de Holocaust. Er mogen geen bezoekers komen, de bewoners voelen zich eenzaam. Bid voor rust, en bid dat de gedwongen sociale onthouding draaglijk is.
 • In Israël is het nu de tweede sjabbat in volledige quarantaine. Het land komt helemaal tot stilstand. Bid tot God dat Hij de stilte gebruikt om Zijn heerlijkheid te openbaren. Dank onze Hemelse Vader dat Hij trouw is aan Zijn volk.