fbpx

5 Bijbelteksten over Gods bescherming aan Israël

Afgelopen tijd zijn we weer opgeschrikt door verschillende raketaanvallen en terreuraanslagen in Israël. Hierbij zijn helaas enkele doden en gewonden gevallen.

God belooft in Zijn Woord dat Hij Israël, Zijn oogappel, zal beschermen. We geven je vijf Bijbelteksten die dat onderstrepen:

Zacharia 2:8

Wat zo zegt de Heere van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Deuteronomium 32:11

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.

Deuteronomium 33:29

Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!

Jesaja 46:4b

Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.

Psalm 121:4, 5, 7

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

Wat is Israëls hoop? ‘Mijn hoop, die is op U!’ schrijft David in Psalm 39. Gebedspunt voor ons: dat heel Israël zijn hoop op de Heere mag vestigen!

Deel:

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp

Deel:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Meer

Dit wil je ook lezen:

Word gratis lid!
Ontvang ons toffe Isreality Magazine