10 Bijbelteksten over Gods liefde voor Israël

Gods liefde voor Israel

De veertiende van februari: Valentijnsdag. Eén dag per jaar waarop de liefde extra centraal staat. (en natuuurlijk doen we niet mee aan dat commerciële gedoe)  

In de Bijbel lezen we veel over Gods liefde voor Zijn volk Israël. Die liefde is onvoorwaardelijk en gaat veel dieper dan zomaar een anonieme liefdesverklaring, maar speciaal voor Valentijnsdag zetten we toch tien Bijbelteksten op een rijtje waaruit Gods liefde voor Israël blijkt:

[su_service title=”Psalm 74:19″ icon=”icon: book”] Geef Uw duifje niet prijs aan de wilde dieren, vergeet Uw vernederd volk niet voorgoed. [/su_service]

[su_service title=”Psalm 47:5″ icon=”icon: book”] Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft. [/su_service]

[su_service title=”Jeremia 31:2-4″ icon=”icon: book”] Dit zegt de Heere: In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. [/su_service]

[su_service title=”Zacharia 1:14″ icon=”icon: book”] Dit zegt de Heere van de hemelse machten: Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion. [/su_service]

Gods liefde voor Israel
[su_service title=”Hosea 11:1″ icon=”icon: book”] Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb Ik Mijn zoon weggeroepen. [/su_service]

[su_service title=”Zacharia 2:12″ icon=”icon: book”] Want de Heere van de hemelse machten, die mij Zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan Mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel.’ [/su_service]

[su_service title=”Jesaja 46:3,4″ icon=”icon: book”] Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is ­ van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen. [/su_service]

[su_service title=”Jesaja 41:8,9″ icon=”icon: book”] Maar jou, Israël, Mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, Mijn vriend, jou die Ik heb weggehaald van de einden der aarde, die Ik van haar verste uithoeken terugriep – jou zeg Ik: Jij bent Mijn dienaar, jou heb Ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen. [/su_service]

[su_service title=”Jeremia 32:41″ icon=”icon: book”] Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen. [/su_service]

[su_service title=”Jesaja 62:4,5″ icon=”icon: book”] Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de Heere verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God Zich over jou verheugen. [/su_service]

Eén reactie

  • Goedemiddag,
    Kunt u mij uitleggen hoe en wanneer Zacharia 13 : 8 uitgevoerd wordt?

    Mvg.

    Erik.

    Reageer

Laat iets van je horen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *