5 misverstanden over Jezus

Misverstanden over Jezus

Er bestaan nogal wat misverstanden over de Heere Jezus. Bijvoorbeeld deze vijf misverstanden over Jezus relatie met het jodendom:   

1. Jezus was een christen

Nope. Jezus werd geboren uit een Joodse vrouw, op de achtste dag besneden (Lukas 2:21) en ging op shabbat naar de synagoge. Ook de discipelen en vrijwel het hele publiek van Jezus waren Joden.

2. Jezus was tegen de wet

Volgens veel christenen heeft Jezus de wet (de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel) afgeschaft. Niets is minder waar! Jezus zegt Zelf: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.’ (Mattheüs 5:17a). Een lastige uitspraak? Niet als je deze in de goeie context plaatst. Jezus presenteerde Zich als de Joodse Messias. Als Hij ook maar één letter had afgedaan aan de Thora, het fundament van het jodendom, dan kon niemand Hem meer serieus nemen.

Het klopt wel dat Jezus regelmatig met anderen discussieerde over de interpretatie van de wet. Dat is typisch Joods. Hoewel Jezus nogal eens van mening verschilde met de Joodse leiders uit Zijn tijd, blijkt uit niets dat Jezus tegen de Thora was.

3. Jezus las het Nieuwe Testament

Dat kan natuurlijk niet: het grootste deel van het Nieuwe Testament werd pas opgeschreven toen Jezus al in de hemel was opgenomen. Als Jezus de Bijbel citeerde dan deed Hij dat uit de Tenach, wat wij nu het Oude Testament noemen. Veel christenen vinden het Nieuwe Testament relevanter dan het Oude Testament, maar voor Jezus was het dat dus zeker niet.

4. Jezus richtte de kerk op

In de Bijbel staat nergens dat Jezus een kerk wilde beginnen. Zijn eerste volgelingen waren bijna allemaal Joods en dus werd Zijn beweging gezien als een onderdeel binnen het jodendom van die tijd.

5. Jezus had niks met Israël

Jezus had meer met Israël dan veel christenen tegenwoordig. Met de bewering dat Jezus niks (speciaals) met Israël had doen we Hem echt tekort. ‘Messias’ is de Koningstitel van Israël, zoals bijvoorbeeld ‘Farao’ dat van Egypte is.

Jezus is dus de Koning van Israël en dat komt op belangrijke momenten in Zijn leven steeds terug: bij Zijn geboorte (Mattheüs 2:2), bij Zijn glorieuze intocht in Jeruzalem (Johannes 12:13) en bij Zijn verzoenend sterven (Johannes 19:19). Bovendien zijn er opmerkelijke overeenkomsten tussen Jezus en Israël, die aantonen dat er een diepe verbinding bestaat tussen hen.

7 Comments

 • Wie geloven deze misverstanden? Ik ben volgens mij nog nooit iemand tegengekomen die dacht dat Jezus het nieuwe testament las of dat Jezus een christen was.

  Over punt 4 zei Jezus: “En ik zeg je: jij bent ​Petrus​, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen” Het lijkt me dus niet dat het idee ‘kerk’ pas na Jezus is ontstaan…

  Reply
  • Okay, apart, misschien roepen ze het niet van de toren maar als ik ze ernaar vraag hoor ik regelmatig christenen die denken dat Jezus christen was en alleen maar in het Nieuwe Testament heeft gelezen. dus zo gek vind ik t niet.

   Reply
  • @ Joris: Jezus heeft nooit gezegd dat Hij Zijn ‘kerk’ zal bouwen op Petrus. Hij heeft gezegd dat hij zijn gemeente bouwt, maar dat is in vertalingen zoals de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal ineens vertaald met ‘kerk’. Dat staat niet in de grondtekst, dat is dus interpretatie.

   Reply
   • Wat een dooddoener. Natuurlijk is dit vertaald. Er staat geen kerk en er staat geen gemeente, maar er staat ἐκκλησία. In het Nederlands noemen we dat kerk of gemeente. Welk Grieks woord zou jij met het woord kerk willen vertalen?

    Reply
    • @ Joris, dat klopt niet. In de septuagint (een vroeg Griekse vertaling van het oude testament, juist ja, toen er nog geen christen te vinden was) komt het woordje ἐκκλησία al voor als vertaling van gemeente, de gemeente van Israël. Het is natuurlijk heel raar om precies hetzelfde woord in het Nieuwe Testament ineens te vertalen met ‘kerk’.. het is dus een beetje makkelijk om mijn opmerking weg te zetten als dooddoener, want de vertaling in de NBV en BGT is gewoon erg dubieus. De SV en HSV hebben het woord ἐκκλησία terecht vertaald met ‘gemeente’. Overigens is er in het Grieks wel degelijk een woord voor ‘kerk’, namelijk κυριακόν (kuriakon/kuriakos)

     Reply
     • Ik denk dat ik snap wat jij en de auteur van het artikel willen zeggen. Jullie zien kerk als een soort tegenhanger van synagoge. Pas toen christendom en jodendom als iets verschillends werd gezien, spreken jullie van een kerk.

      Ik gebruik het woord kerk als synoniem van ‘gemeente’ en ‘Lichaam van Christus’. Het zijn allen die Christus toebehoren. Zij die ‘van de Heer’ zijn, wat kuriake letterlijk betekent inderdaad. En in dat geval is het niet iets nieuws wat pas veel later ontstaat.

      Reply

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *