‘Over welke Jezus hebben jullie het?’

Jezus en Israel

Christenen die niet zoveel met Israël hebben verwijten christenen die dat wèl hebben nog wel eens dat ze Christus op een zijspoor zetten. Het lijkt wel alsof ze willen zeggen dat we in onze nadruk op Israël de centrale plaats van Christus uit het oog verliezen.

Met de komst van Christus is toch een nieuw begin gemaakt, er is een knop omgegaan in de heilsgeschiedenis. Sindsdien kun je toch niet meer van die grote woorden over Israël spreken?

Welke Christus?

Ik denk dan wel eens: jullie wijzen wel zo op Christus en daarmee denk je het gelijk aan je kant te hebben als je Israël naar de achtergrond verschuift. Maar over welke Christus hebben jullie het dan? Zegt het evangelie niet dat Hij de Koning van Israël is? Zegt Jezus zelf niet dat Hij gekomen is om de wet en de profeten te bekronen en te vervullen? Is de Messias van het Nieuwe Testament niet ook de Messias van het Oude Testament?

Nadruk op Christus? Natuurlijk! Maar dan wel de hele Christus.

Wat zeggen de profeten over Hem? Hij is de nieuwe Koning David Die Zijn volk zal weiden op de bergen van Israël (Ezechiël 34:15). Hij zal de verstrooide dochters van Juda en Israël thuisbrengen (Jesaja 11:12). De Messias zal de breuk tussen Juda en Israël helen en het volk tot eenheid zal brengen (Ezechiël 37:21).

Geen afstand nemen van God

De leerlingen van Jezus waren zich dat bewust. Zij zagen dat hun Meester geen afstand nam van wat God hen had leren geloven en hopen, maar dat Hij gekomen was om de beloften van God te bevestigen. Hun laatste vraag aan Hem is dan ook de vraag naar het moment waarop Hij het koninkrijk voor hun volk zou herstellen.

De nadruk op Christus is goed. Hij staat inderdaad centraal. Wij hebben Hem leren kennen als onze Heiland, die ons redt uit de duisternis van de zonden. Maar we moeten niet vergeten dat Hij het huis van Israël niet is uitgewandeld.

Nadruk op Christus? Natuurlijk! Maar dan wel de hele Christus en dat betekent blijvende aandacht voor Israël en haar plaats in de heilsgeschiedenis.

Dit artikel werd geschreven door ds. Henk Poot 

12 reacties

 • Zoals altijd blijft de vraag wie hier met Israël wordt bedoeld…Heeft dat met je DNA te maken? Met het aanhangen van de Joodse religie? Met iedereen die zijn vertrouwen op Christus stelt?

  Wat voor omschrijving je ook geeft van Israël, je zult altijd zien dat in het Nieuwe Testament dit OOK betrekking heeft op niet-etnische Joden. Denk aan ‘Volk van God’. Dit slaat op zowel Joden als heidenen: iedereen die op Christus zijn vertrouwen stelt (bijv 1 Petr 2:10). En hetzelfde geldt voor andere omschrijvingen: of het nou gaat om ‘kinderen van Abraham’, ‘besnedenen’, ‘heilige natie’, of wat dan ook.

  Reageer
  • De term ‘Messias’ is de Koningstitel van het volk Israël. Zoals je bijvoorbeeld de farao niet los kunt zien van Egypte, zo kun je dus de Messias niet los zien van Israël. Dus je vraag lijkt me niet zo moeilijk te beantwoorden.

   Verder heb je het in je reactie eerst over Israël en daarna over ‘Volk van God’. Wat bedoel je nou precies te zeggen?

   Reageer
   • Als de vraag makkelijk is te beantwoorden, dan ben ik benieuwd naar je antwoord: wat moet ik aan iemand vragen om te weten of hij zij bij Israël hoort?

    Reageer
    • Je maakt er iets heel ingewikkelds van terwijl het dat helemaal niet is. Al vele eeuwen keek het volk Israël uit naar de beloofde Koning, de Messias. Dit bleek Jezus te zijn, vandaar dat Hij de Koning van Israël wordt genoemd. Dat er later ook heidenen kwamen die deze Koning van Israël als de Verlosser herkenden verandert daar natuurlijk niks aan, ook niet aan de definitie van ‘Koning van Israël’ of de definitie van ‘Israël’.

     Reageer
     • Ik ben niet degene die het moeilijk maakt hoor. Dat doet het Nieuwe Testament. Zonder het Nieuwe Testament zou ik meer geneigd zijn om in etnische termen te denken. Maar de apostelen hebben ook het 1 en ander te zeggen:

      “Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, 7 niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen.”

      “‘Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen.”

      “Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23 Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.”

      “bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël ”

      Dus hoe bepaal ik nu zo ‘eenvoudig’ of iemand die ik spreek deel is van Israël?

      Reageer
      • Misschien bij het lezen van het Nieuwe Testament je christelijke bril eens afzetten? Als je het leest in de context van het jodendom van die tijd zijn de teksten die je noetm niet meer zo verwarrend. Bovendien hebben die teksten niks te maken met wat de schrijver van dit blog probeert duidelijk te maken, dus snap ik sowieso niet waar je naartoe wilt. ;)

       Reageer
       • Ik ben nog steeds benieuwd naar je antwoord op m’n vraag…(die ik al een paar keer gesteld heb)

        Reageer
        • je begon met de opmerking ‘Zoals altijd blijft de vraag wie hier met Israël wordt bedoeld…’ daar heb ik al een paar keer op geantwoord. Namelijk dat het in dit artikel heel duidelijk is wat er met Israël wordt bedoeld. Namelijk het Joodse volk dat al eeuwenlang een Messiasverwachting had. Wat je later over de invulling van Israël zegt is voor het beantwoorden van die vraag of het lezen van dit artikel niet relevant.

         Reageer
         • Dat lijkt me zeker relevant. Christenen voor Israël stelt nog wel eens dat bijvoorbeeld ‘Bnei Menashe’ tot Israël behoort. Ik denk op basis van het Nieuwe Testament dat dat niet klopt. Je bent Jood door je innerlijk stelt Paulus (Rom 2). Christenen met geen DNA van aartsvader Jakob zijn dus ook Joden. Bij Jood-zijn hoort allereerst de erkenning bij dat Jezus Christus de messias is. Als die erkenning er niet is, wordt je van de edele olijf afgebroken (Rom 11). Of zoals Mozes zegt: “uit het volk gestoten” (Hand 3). Gelukkig is er altijd de hoop van herenting zodra dat geloof er is! (Rom 11) Maar tot die tijd zou ik niet zeggen dat ze tot Israël behoren, en zou ik juist zeggen dat christenen er wel toe behoren.

          (Hier vallen nog veel meer teksten bij te geven, maar die laat ik voor het overzicht even achterwege)

          Reageer
 • Het is hetzelfde Israel dat de Christus heeft verworpen. Gode zij dank, dat er een rest van de toenmalige Joden tot Hem kwamen in geloof en getuigden van Hem( Handelingen 2).
  Het Israel van God bestaat uit Jood en heiden. de echte Jood is wederom geboren en een Godlover! Romeinen 2 vers 28 en 29 Wederom geboren door de Geest van Christus, lid van het Lichaam(de Gemeente van Christus)!

  Reageer

Laat iets van je horen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *