fbpx
hebreeuws

Hebreeuws alfabet

In het Hebreeuws zijn er 22 letters, allemaal met hun eigen betekenis, getalswaarde en positie. Leer hier de basis van het Hebreeuwse alfabet. 1. ALEF

Tav

De tweeëntwintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de tav. Het oorspronkelijke teken bestond uit twee gekruiste lijnen, soms in de vorm van een x,

Sjin

De eenentwintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de sjin/sin. In de meeste gevallen wordt hij uitgesproken als sj, maar in een paar woorden, bijv.

Resj

De twintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de resj. Het is de letter r. Het oude teken, waarvan ook de Griekse Rho en onze

Qof

De qof is de negentiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Hij wordt in het Nederlands meestal weergegeven met een q of met een k, maar

Tsade

De achttiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de tsade. In de tegenwoordige uitspraak heeft hij een scherpe ts-klank. Een bekend Hebreeuws woord met een

De letter pé is de zeventiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Het Hebreeuwse woord pèh betekent mond. In het letterteken is met enige fantasie een

Ajin

Ajin is de zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Hij staat oorspronkelijk voor een keelklank die wij niet kennen. In de modern-Hebreeuwse uitspraak klinkt hij

Samech

De samech is de vijftiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is de letter s. Voor wat het oorspronkelijke semitische teken is geweest, worden verschillende

Noen

De noen is de veertiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is de letter n. Hij heeft twee vormen, een ‘gebogen’ en een ‘rechte’. De

Mem

De letter mem is de dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is uiteraard de m, en hij heeft twee vormen: een open en een

Lamed

De twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter lamed. De lamed is de letter L. Het oorspronkelijke teken stelde waarschijnlijk een ossenprikkel voor,

Kaf

De elfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de kaf. Het oorspronkelijke teken voor de kaf stelde waarschijnlijk een open hand voor. Het Hebreeuwse woordje

Jod

De letter jod (of joed) is de tiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Hij staat voor de letters j en i. De oorspronkelijke vorm van

Tet

De negende letter van het Hebreeuwse alfabet is de tet. De tet vertegenwoordigt een harde t-klank (in tegenstelling tot de tav, de laatste letter van

Chet

De letter chet is de achtste letter van het Hebreeuwse alfabet. De chet vertegenwoordigt een typisch Semitische klank: een diep in de keel uitgesproken ‘h’,

Zajin

De zevende letter van het Hebreeuwse alfabet is de zajin. Het woord zajin betekent ‘wapen’. De huidige vorm van de letter heeft volgens sommigen ook

Wav

De wav is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet en is één van de letters van de onuitsprekelijke naam van God: JHWH. Deze letter

Hee

De letter hee is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent ‘zie’. De oorspronkelijke vorm van de letter was een pictogram van een

Dalet

De dalet is de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent ‘deur’. De deur is de opening naar het huis (de beet). De letter

Gimel

De gimel is de derde letter van het Hebreeuwse alfabet en wordt uitgesproken als de ‘g’ in het Engelse woord good. In zijn oorspronkelijke vorm

Beet

De beet is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent ‘huis’. De letter beet wordt in het Hebreeuws als ‘b’ of als ‘w’

Alef

De alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent ‘stier’. In zijn oorspronkelijke vorm werd voor deze letter als teken een simpele