Nederlanders zien zich graag als een tolerant volk, maar helaas kent ons land een lange geschiedenis van pesterijen, onderdrukking en zelfs vervolging van één specifieke groep mensen: de Joden. Ook in onze tijd neemt het antisemitisme helaas steeds ernstigere vormen aan.

Hoewel de term zelf pas 150 jaar bestaat is antisemitisme (Jodenhaat) van alle tijden: van Jodenverbrandingen in de middeleeuwen tot de anti-Joodse spreekkoren tijdens een voetbalwedstrijd.

Juist de afgelopen jaren gaven onderzoeken aan dat de uitingen van Jodenhaat in ernst en aantal toenemen. Vanuit de politiek gaan dan ook regelmatig stemmen op om daar iets tegen te doen, maar veel concrete plannen zijn er niet.

Isreality ziet de noodzaak om iets te doen aan het toenemende antisemitisme en geeft daarom lessen over dit thema. Alle lessen duren ongeveer 50 minuten. Scholen kunnen kiezen uit de volgende onderwerpen:

1. Het bloedsprookje

Aan de hand van deze al meer dan tweeduizend jaar oude valse beschuldiging dat Joden kannibalen zijn en het bloed van mensen drinken, verkennen we de geschiedenis van het antisemitisme. Daarbij staan we ook stil bij de rol die de kerk heeft gehad in het doorgeven van deze beschuldiging en het wegzetten van Joden als vijanden van de samenleving.

2. Jodendom

Jood is voor veel jongeren een scheldwoord. Een politieagent of leraar wordt uitgescholden voor Jood. Toch hebben veel jongeren nog nooit een Jood ontmoet en weten weinig tot niets van het jodendom. In deze les wordt aan de hand van een aantal Joodse religieuze voorwerpen iets getoond van de bijzondere wereld van het Joodse geloof.

3. Fake news

Er is één ding waar zowel voor- als tegenstanders van de staat Israël het over eens zijn: de media is bevooroordeeld! Voorstanders zijn van mening dat Israël te vaak negatief wordt afgeschilderd; tegenstanders beweren het tegendeel.

Feit is in ieder geval dat de media vaak, bewust of onbewust, de opinie omtrent het conflict in negatieve zin beïnvloeden door onjuiste en soms zelfs gemanipuleerde informatie de wereld in te zenden. In deze les komen een aantal schokkende, maar soms ook bijna humoristische voorbeelden langs.

Liever een ander onderwerp? In overleg is er veel mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel 033 24 588 24 en vraag naar Neline, of mail naar info@isreality.nl.

Een les aanvragen? Vul dan hieronder je gegevens in of neem contact met ons op.

Gastles aanvragen