‘Wat is het verschil tussen Joden en Zionisten?’, vraagt iemand op Refoweb. Ds. A. Jonker geeft antwoord.

“Joden zijn zij die afstammen van de twaalf stammen van Israël”, schrijft ds. Jonker. “Eerst woonden zij allen in het Beloofde land, tot aan de Ballingschap in Assyrië (722 voor Christus) en in Babel (587 voor Christus). Na de ballingschap is een rest van de Joden uit Babel terug gekeerd naar het stuk land bij de Middellandse Zee wat God aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd heeft. Nadat in 70 na Christus Jeruzalem en de tempel verwoest waren, zijn de Joden verstrooid over ‘de hele wereld’. Van de 15 miljoen Joden wonen er ongeveer 6 miljoen in de staat Israël.”

Dan legt ds. Jonker uit wat er wordt bedoeld met zionisten: “Joodse-Zionisten zijn Joden die verlangen om uit de wereldwijde verstrooiing terug te keren naar Sion, een aanduiding voor Jeruzalem. Joodse Zionisten willen Israël als Joods thuisland en steunen de staat Israël. Het zal duidelijk zijn dat dus niet alle Joden Zionisten zijn.”

Lees het hele antwoord op refoweb.nl.

Refoweb is een christelijke jongerencommunity waar je geloofsvragen kunt stellen aan predikanten en andere deskundigen.