De Heere is mijn Herder (maar dan anders)

Psalm 23 is één van de meest gelezen Psalmen en favoriet bij veel christenen. De tekst is eindeloos vaak gebruikt in liedjes, hangt in nogal wat huiskamers op een tegeltje aan de wand, en wordt vaak gelezen tijdens rouwdiensten.

De schrijver David kijkt met deze Psalm niet terug op zijn leven, maar blikt juist vooruit. Hij doet dat in het vertrouwen dat hij niets tekort zal komen, omdat hij weet dat God zijn Herder is. Wat een geloofsvertrouwen!

In de Bijbel lezen we vaker over God als Herder. In de profetieën van Ezechiël bijvoorbeeld, waar God Zich bekend maakt als de ware Herder van Israël. (lees Ezechiël 34 en 37) Datzelfde lezen we in het Evangelie van Johannes, waar Jezus zegt dat Hij de Herder van Israël is Die Zijn volk zal weiden. (Johannes 10:16) Opvallend is ook dat belangrijke mannen in de geschiedenis van Israël zijn begonnen als herder. Denk aan Abraham, Isaak en Jacob, Mozes en ook David zelf. Blijkbaar een goede voorbereiding om Gods volk te leiden.

Als we naar de opbouw van Psalm 23 kijken, dan zien we iets interessants. De Psalm is in de originele Hebreeuwse tekst geschreven met 55 woorden. De middelste woorden van de Psalm staan in vers 4: U bent bij mij. In het Hebreeuws zijn dat drie woorden, met eromheen aan beide kanten 26 woorden. (26 + 3 + 26 = 55 woorden)

In het Hebreeuws heeft elke letter van het alfabet een bepaalde getalswaarde. De getalswaarde van de letters van de Naam van God (JHWH) is 26. Dat geeft een extra betekenis aan de woorden U bent bij mij, want deze woorden worden dus aan beide kanten omgeven door JHWH. Dat wordt nog eens versterkt doordat David in zowel het eerste als in het laatste vers van de Psalm de Naam van God noemt. David ervaart heel sterk: God is bij mij!

Hi! Wij zijn de webredactie van isreality.nl en we proberen je dagelijks te inspireren. Heb jij een tip? Mail 'm naar redactie@isreality.nl!

Wat denk jij er van?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *