Dit vinden de politieke partijen over Israël en het Midden-Oosten

Word gratis lid

En ontvang het toffe Isreality Magazine

Weet je nog niet wat je woensdag gaat stemmen? Of ben je gewoon benieuwd naar wat de politieke partijen over Israël en het Midden-Oosten vinden? Wij zetten hun standpunten op een rijtje!

VVD

Hoewel de VVD zich in de Tweede Kamer vaak positief uitspreekt over de relatie met Israël, komt daar in hun verkiezingsprogramma geen woord over terug. In de afgelopen jaren zag de VVD in Israël een belangrijke strategische partner in het onrustige Midden-Oosten. Daarnaast richt de VVD zich op het versterken van de handelsbetrekkingen met Israël. Daarom keerde de partij zich ook tegen een economische boycot van Israël. De VVD is sceptisch over de (vroegtijdige) erkenning van een Palestijnse staat zolang er geen duidelijke grenzen zijn afgesproken en de Palestijnse Autoriteit geen effectief gezag kan uitoefenen in dit gebied.

PvdA

Bijna het hele blokje met standpunten over het Midden-Oosten in het PvdA-verkiezingsprogramma gaat over Israël en de Palestijnen. De PvdA legt de verantwoordelijkheid van het mislukken van de vredesbesprekingen vooral bij Israël, door te stellen dat ‘het erkennen van een Palestijnse staat en het stoppen van de bouw van illegale nederzettingen in de bezette gebieden’ onmisbaar zijn. Voldoet Israël daar niet aan dan moet Nederland maatregelen nemen tegen de Joodse staat, vindt de PvdA. Voor de Palestijnse Autoriteit worden geen duidelijke voorwaarden of maatregelen genoemd, behalve dan dat het een ‘constructieve houding’ moet aannemen.

PVV

De PVV schaarde zich ook in de afgelopen jaren vierkant achter Israël. De belangrijkste reden hiervoor is dat het Israël ziet als de laatste verdedigingslinie in de strijd met de islam. De PVV wil de Nederlandse ambassade in Israël verplaatsen naar Jeruzalem, tegen de erkenning van een Palestijnse staat in Judea en Samaria en spreekt zich duidelijk uit tegen organisaties die kritisch zijn richting Israël. Het verdere Midden-Oostenbeleid van de PVV concentreert zich vooral op het beperken van de invloed van de islam.

SP

De SP is vaak kritisch tegenover Israël. Het is voor een actieve rol van Nederland in het bestrijden van de Israëlische nederzettingenpolitiek. Daarom steunt de SP een handelsboycot tegen Israël. Op de buitenlandpagina van het SP-verkiezingsprogramma gaat de langste paragraaf over Israël: ‘De Palestijnse bevolking heeft recht op een eigen staat met erkende en veilige grenzen, net zo goed als Israël. Nederland erkent de onafhankelijke Palestijnse staat en wijst het bouwen van Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden af. We wijzen import uit, export naar en directe en indirecte financiële banden met de illegale Israëlische nederzettingen af. Nederland en de EU moeten initiatieven nemen die leiden tot vredesbesprekingen en de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad en de VN hierover.’

CDA

Voor het CDA is Israël niet relevant genoeg om te worden vermeld in het verkiezingsprogramma. Binnen de partij is er al jarenlang een strijd tussen een kamp dat een pro-Israëlkoers wil varen en een kamp dat juist maatregelen wil nemen tegen de Joodse staat. Het stemgedrag in de Tweede Kamer is dan ook wisselend. Zo stemde het CDA voor het labelen van Israëlische producten uit de betwiste gebieden, maar hielp het ook een motie aan een meerderheid die stelde dat anti-Israëlische organisaties niet langer overheidssubsidie moeten ontvangen.

D66

D66 is voor het erkennen van een Palestijnse staat. Daarom moet Nederland maatregelen nemen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid. D66 vindt dat de Europese Unie een actieve rol moet spelen in het stimuleren van vredesbesprekingen en ook in het nemen van maatregelen tegen Israël.

ChristenUnie

De ChristenUnie besteedt in haar verkiezingsprogramma uitgebreid aandacht aan Israël. ‘Israël is één van de weinige democratische rechtsstaten in het Midden-Oosten, en vormt het nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. Daar konden zij zich vestigen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En nog komen Joden daar ‘thuis’. Op Bijbelse gronden weten christenen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11).’ Onder aanvoering van buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind zet de CU zich in de Tweede Kamer actief in voor Israël. Het zet vooral in op verzoeningsprojecten tussen Joden en Arabieren en is één van de weinige partijen die duidelijk uitspreekt dat het in de vredesbesprekingen ook een voorwaarde stelt voor de Palestijnen, namelijk dat zij Israël als staat erkennen. Daarnaast vraagt de CU aandacht voor de vervolging van christenen in het Midden-Oosten.

GroenLinks

GroenLinks spreekt in korte, duidelijke taal uit dat Israël de bezetting van de Westelijke Jordaanoever moet beëindigen, net als de blokkade van Gaza. Daarnaast stelt de partij harde maatregelen voor tegen de Joodse staat, zolang Israël doorgaat met ‘ernstige schendingen van het internationaal recht’.

SGP

Veel aandacht voor Israël in het verkiezingsprogramma van de SGP. De SGP is voor het verplaatsen van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem, tegen het subsidiëren van antisemitisch haatonderwijs aan Palestijnse kinderen en tegen de erkenning van een Palestijnse staat. De SGP vindt verder dat christenvervolging (in het Midden-Oosten) een speerpunt moet zijn van de minister van Buitenlandse Zaken.

Partij voor de Dieren

De PvdD noemt Israël niet in haar verkiezingsprogramma, maar laat in de Tweede Kamer voortdurend een kritisch geluid horen tegen Israël.

50Plus

50Plus besteedt in het verkiezingsprogramma geen aandacht aan Israël of het Midden-Oosten. In de Tweede Kamer stemt de fractie wisselend in het voor- of nadeel van Israël. Zo was de partij vóór het intrekken van subsidies voor anti-Israëlorganisaties, maar stemde het ook voor sancties tegen Israël.

DENK

DENK-leider Tunahan Kuzu weigerde vorig jaar een hand te geven aan de Israëlische premier Netanyahu toen hij op bezoek was in Nederland. DENK steunt alle mogelijke maatregelen tegen Israël die je kunt bedenken.

VoorNederland

VoorNederland steunt in de Tweede Kamer consequent de Joodse staat. In het verkiezingsprogramma wordt het samengevat in één zin: ‘Als het enige Westerse land in het Midden-Oosten verdient Israël onze steun.’ Daarnaast wil de partij voorkomen dat Iran de beschikking krijgt over een atoomwapen.

Forum voor Democratie

Lijsttrekker Thierry Baudet werd tijdens het CIDI-debat over Israël en het Midden-Oosten uitgeroepen tot winnaar. Toch besteedt zijn partij FvD geen aandacht aan Israël in hun verkiezingsprogramma. Wel aan christenen in het Midden-Oosten, die volgens FvD steun verdienen. Over Israël zei Baudet tijdens het CIDI-debat dat het als enige democratie in het Midden-Oosten de steun van Nederland verdient.

Jezusleeft

De christelijke partij Jezusleeft laat er geen gras over groeien in hun verkiezingsprogramma: ‘Jezusleeft staat naast Israël. Heel Israël (inclusief Judea en Samaria), met heel Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad, is voor het volk van Israël. De huidige problemen in het Midden Oosten en in Israël kunnen alleen worden opgelost door afspraken te maken en samen te werken met Arabische gesprekspartners die niet uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk.’

De volgorde van deze lijst is op basis van de vorige verkiezingsuitslag, aangevuld met nieuwe partijen die een standpunt hebben over Israël of het Midden-Oosten. 

Foto: Flash90

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

•• Anderen lazen dit ook: