Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

25 maart 2017
Thoralezing: Wajakheel, Exodus 35:1-38:20. Haftaralezing: 1 Koningen 7:40-50
Thoralezing: Pekoedé, Exodus 38:21-40:38. Haftaralezing: 1 Koningen 7:51-8:21

1 april 2017
Thoralezing: Wajikrá, Leviticus 1:1-5:26. Haftaralezing: Jesaja 43:21-44:23

8 april 2017
Thoralezing: Tsav, Leviticus 6:1-8:36. Haftaralezing: Jeremia 7:21-8:3, 9:22-23

11 april 2017, Pesach
Thoralezing: Exodus 12:21-51; Numeri 28:19-25. Haftarahlezing: Jozua 5:2-6:1

12 april 2017, Pesach
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; Numeri 28:19-25. Haftarahlezing: 2 Koningen 23:1-9, 21-25

13 april 2017, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:1-16; Numeri 28:19-25

14 april 2017, Pesach
Thoralezing: Exodus 22:24-23:19; Numeri 28:19-25

15 april 2017, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; Numeri 28:19-25. Haftarahlezing: Ezechiël 36:37-37:14

16 april 2017, Pesach
Thoralezing: Numeri 9:1-14; 28:19-25

17 april 2017, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:17-15:26; Numeri 28:19-25. Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

18 april 2017, Pesach
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-16:17; Numeri 28:19-25. Haftarahlezing: Jesaja 10:32-12:6

22 april 2017
Thoralezing: Sjeminí, Leviticus 9:1-11:47. Haftarahlezing: 2 Samuël 6:1-7:17

29 april 2017
Thoralezing: Tazría, Leviticus 12:1-13:59. Haftarahlezing: 2 Koningen 4:42-5:19
Thoralezing: Metsorá, Leviticus 14:1-15:23. Haftarahlezing: 2 Koningen 7:3-20