Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

29 april 2017
Thoralezing: Tazría, Leviticus 12:1-13:59. Haftarahlezing: 2 Koningen 4:42-5:19
Thoralezing: Metsorá, Leviticus 14:1-15:23. Haftarahlezing: 2 Koningen 7:3-20

6 mei 2017
Thoralezing: Acharé mot, Leviticus 16:1-18:30
Haftarahlezing: Ezechiël 22:1-19
Thoralezing: Kedosjiem, Leviticus 19:1-20:27
Haftarahlezing: Amos 9:7-15

13 mei 2017

Thoralezing: Emór, Leviticus 21:1-24:23
Haftarahlezing: Ezechiël 44:15-31

14 mei 2017

Lag Ba’omer (33e dag van de Omertelling)

20 mei 2017
Thoralezing: Behár, Leviticus 25:1-26:2
Haftarahlezing: Jeremia 32:6-27;
Thoralezing: Bechoekotai, Leviticus 26:3-27:34
Haftarahlezing: Jeremia 16:19-17:14

24 mei 2017
Jom Jeroesjalajim (Hereniging van Jeruzalem)

27 mei 2017
Thoralezing: Bemidbár, Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

31 mei 2017, Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Ezechiël 1 en 3:12

1 juni 2017, Sjawoe’ot
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-16:17; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Numeri 3:1-19

3 juni 2017
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25