Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

1 juli 2017
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1-22:1
Haftaralezing: Richteren 11:1-33

8 juli 2017
Thoralezing: Balák, Numeri 22:2-25:9
Haftarahlezing: Micha 5:6-6:8

11 juli 2017
Sjiva-asar beTammoez (Vastendag van 17 Tammoez)

15 juli 2017
Thoralezing: Pinchas, Numeri 25:10-30:1
Haftarahlezing: 1 Koningen 18:46-19:21

22 juli 2017
Thoralezing: Matót, Numeri 30:2-32:42
Haftarahlezing: Jeremia 1:1-2:3
Thoralezing: Mas’ée, Numeri 33:1-36:13
Haftarahlezing: Jeremia 2:4-28, 3:4

29 juli 2017
Thoralezing: Devariem, Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-1:27

1 augustus 2017, Tisja b’av (verwoesting van de tempels)
Thoralezing ‘s ochtends: Deuteronomium 4:25-40
Haftarahlezing ‘s ochtends: Jeremia 8:13-9:23
Thoralezing ‘s middags: Exodus 32:11-14; 34:1-10
Haftarahlezing ‘s middags: Jesaja 55:6-56:8

5 augustus 2017
Thoralezing: Wa’etchanán, Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

12 augustus 2017
Thoralezing: Ékev, Deuteronomium 7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 49:14-51:3

19 augustus 2017
Thoralezing: Re’ée, Deuteronomium 11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 54:11-55:5

26 augustus 2017
Thoralezing: Sjoftíem, Deuteronomium 16:18-21:9
Haftarahlezing: Jesaja 51:12-52:12