Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

3 mei 2018
Lag Ba’omer (33e dag van de Omertelling)

5 mei 2018
Thoralezing: Emór, Leviticus 21:1-24:23
Haftarahlezing: Ezechiël 44:15-31

12 mei 2018
Thoralezing: Behár, Leviticus 25:1-26:2
Haftarahlezing: Jeremia 32:6-27
Thoralezing: Bechoekotai, Leviticus 26:3-27:34
Haftarahlezing: Jeremia 16:19-17:14

13 mei 2018
Jom Jeroesjalajim (Hereniging van Jeruzalem)

19 mei 2018
Thoralezing: Bemidbár, Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

21 mei 2018, Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Ezechiël 1 en 3:12

22 mei 2018, Sjawoe’ot
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-16:17; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Numeri 3:1-19

26 mei 2018
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25

2 juni 2018
Thoralezing: Beha’alótecha, Numeri 8:1-12:16
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7