Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

Soekot (Loofhuttenfeest)

24 september 2018
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: Zacharia 14:1-21
25 september 2018
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:2-21
26 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:17-22
27 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:20-28
28 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:23-31
29 september 2018
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; Numeri 29:26-34
Haftarahlezing: Ezechiël 38:18-39:16
30 september 2018
Thoralezing: Numeri 29:26-34

1 oktober 2018
Sjeminie ‘atseret (Slotfeest)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deuteronomium 14:22-16:17
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:54-66

2 oktober 2018
Simchat Tora
(Vreugde der Wet)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deuteronomium 33:1-34:12; Genesis 1:1-2:3
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

6 oktober 2018
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-43:11

13 oktober 2018
Thoralezing: Noach, Genesis 6:9-11:32
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-55:5

20 oktober 2018
Thoralezing: Lech lecha, Genesis 12:1-17:27
Haftarahlezing: Jesaja 40:27-41:16

27 oktober 2018
Thoralezing: Wajerá, Genesis 18:1-22:24
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:1-37