Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

3 juni 2017
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25

10 juni 2017
Thoralezing: Beha’alótecha, Numeri 8:1-12:16
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

17 juni 2017
Thoralezing: Sjelách lechá, Numeri 13:1-15:41
Haftaralezing: Jozua 2:1-24

24 juni 2017
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1-18:32
Haftaralezing: 1 Samuël 11:14-12:22

1 juli 2017
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1-22:1
Haftaralezing: Richteren 11:1-33