Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

21 januari 2017
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

28 januari 2017
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21

4 februari 2017
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28

11 februari 2017
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 13:17-17:16
Haftarahlezing: Richteren 4:4-5:31

18 februari 2017
Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23
Haftarahlezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

25 februari 2017
Thoralezing: Misjpatíem, Exodus 21:1-24:18
Haftarahlezing: Jeremia 34:8-22 en 33:25-26