Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

3 december 2018, Chanoeka (Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17

4 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

5 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

6 december 2018, Chanoeka
Thoralezing:Mikeets, Genesis 41:1-44:17; Numeri 7:30-41
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

7 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

8 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Mikeets, Genesis 41:1-44:17; Numeri 7:42-53
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

9 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59

10 december 2018, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

15 december 2018
Thoralezing: Wajigásj, Genesis 44:18-47:27
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28

18 december 2018
Asara beTewet (Vastendag van 10 Tewet)

22 december 2018
Thoralezing: Wajechí, Genesis 47:28-50:26
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12

29 december 2018
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

5 januari 2019
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21

12 januari 2019
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28

19 januari 2019
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 13:17-17:16
Haftarahlezing: Richteren 4:4-5:31

21 januari 2019
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)

26 januari 2019
Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23
Haftarahlezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5