fbpx

Wat is het ondernemersplatform?

Ondernemersplatform Bouwen met Israël, het ondernemers– en businessplatform van Christenen voor Israël wil een solide netwerk bouwen van positief christelijke ondernemers en mensen in het zakenleven die Israël actief steunen en het land willen helpen opbouwen. Vooral door middel van projecten voor kansarme jongeren.

Het ondernemersplatform is opgericht in 2005 door Christenen voor Israël, om ondernemers en bedrijven de mogelijkheid te bieden om daadwerkelijk iets te betekenen voor Israël en Bijbelse handreikingen te geven om ook anderen te wijzen op de zegen van Israël. Inmiddels bestaat het platform uit bijna 100 leden. Kernwoorden zijn troosten, steunen en samenwerken.

“Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang! De Heere bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.” Psalm 147:1-3

Lidmaatschap
De basisbijdrage van leden bedraagt slechts 42 euro per maand (of 500 euro per jaar). Een klein gedeelte hiervan wordt gebruikt om de onkosten van het ondernemersplatform te dekken, maar het overige komt ten goede aan projecten in Israël. Daarnaast mogen leden naar draagkracht een vrijwillige bijdrage geven voor humanitaire projecten in Israël.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Elk kwartaal een nieuwsbrief (digitaal en papier)
  • Informatievoorziening via website, e-mail en sociale media
  • Twee bijeenkomsten per jaar
  • Diverse bijeenkomsten op locatie bij de ondernemers, om zo elkaars bedrijven te leren kennen en de onderlinge band te versterken
  • Diverse (kleinschalige) reizen naar Israël met bezoek van projecten
  • Aandacht voor uw bedrijf op de website, in de maandkrant Israël Aktueel en in de nieuwsbrief
  • Uitnodigingen voor bijzondere evenementen en concerten van Christenen voor Israël
  • Een hecht netwerk van ongeveer 100 betrokken collega-ondernemers met liefde voor Israël en voor de God van Israël

Contact

Wilt u lid worden van het platform? Heeft u vragen? Mail naar bouwenmetisrael@cvi.nl.