fbpx

Predikanten

Predikantendagen

Geregeld organiseert Christenen voor Israël studiedagen voor predikanten en theologen. Tijdens deze dagen worden theologische thema’s aangaande Israël uitgediept onder leiding van bekende theologen en rabbijnen. Houd voor de predikantendagen de agenda in de gaten.

Bijbelstudiematerialen

Wilt u in uw gemeente, bij de vrouwenvereniging, in huiskringen of in andere samenstelling, bezig gaan met studie over Israël en de Bijbel? Dan heeft Christenen voor Israël veel te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de Bijbelstudieserie Focus op Israël, die u meeneemt door de Bijbel om Gods plan met Israël te ontdekken. Daarnaast komen er geregeld interessante boeken uit. Kijk voor een actueel overzicht in onze winkel.

Israël en de Kerk

Israël en de Kerk is bedoeld voor predikanten, voorgangers en theologisch geïnteresseerden (bijv. leden van een commissie Kerk en Israël). Zij kunnen een gratis abonnement nemen op dit theologische kwartaalmagazine. Klik hier voor meer informatie.

Persoonlijke gesprekken

Als predikant of voorganger staat u middenin de kerk, gemeente en samenleving. Hier leven vaak veel vragen omtrent Israël. Graag treden wij met u in gesprek over wat er leeft onder gelovigen als het gaat om Israël. Ook gaan wij graag in op vragen die u persoonlijk hebt. Zo kunnen wij ons werk verbeteren en u van dienst zijn in het predikantschap.
Staat u open voor een gesprek? Laat het gerust weten via educatie@christenenvoorisrael.nl.