fbpx

Shalomverklaring

In onze septemberkrant heeft u kunnen lezen over het Britse initiatief van de Shalom Declaration. Talloze kerken, organisaties en gebedsgroepen, maar ook individuen tekenden deze verklaring. Ook u kunt nu meedoen aan dit bijzondere initiatief.

De tekst van de Shalomverklaring luidt als volgt:

Wij zijn ons bewust van de oorsprong en inspiratie van ons geloof in de Hebreeuwse Bijbel.

Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Wij waarderen dat Israël, als het enige land in het Midden-Oosten, de vrijheid van alle geloofsovertuigingen beschermt, en het mogelijk maakt voor de christelijke gemeenschap om te groeien.

Wij rouwen en steunen alle families in Israël en het Midden-Oosten, die hun dierbaren hebben verloren aan toenemend extremisme en intolerantie in de regio.

Wij bidden dat zij, die onvrede en verdeeldheid zaaien in de regio, en het bestaan van Israël bestrijden, niet zullen zegevieren, maar zich zullen afkeren van hun boze wegen. Verder bidden wij dat zij die naar vrede zoeken zullen worden beloond, opdat de profetische woorden van Jesaja (“zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen smeden”) en Jezus (“Zalig zijn de vredestichters”) realiteit mogen worden.

Wij zijn blij met het bestaan van de staat Israël, zijn democratisch systeem, zijn academische en culturele creativiteit en zijn buitengewone bijdrage aan de mensheid op het gebied van wetenschap en technologie.

Wij roepen de leiders van de geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigers van ons land op onvermoeibaar gewelddadig extremisme en antisemitisme te bestrijden en de relatie en samenwerking met Israël te versterken.

Hoe onderteken ik de verklaring?

U kunt de verklaring ook als individu ondertekenen en dan het veld voor ‘vertegenwoordigende’ leeg laten. De verklaring is echter bedoeld voor kerken, organisaties en groepen, om daarmee een sterk geluid te laten horen. Download de verklaring (pdf) en onderteken deze. Stuur deze vervolgens per post naar:

Steven Jaffe
Board of Deputies of British Jews
1 Torriano Mews
London NW5 2RZ
United Kingdom

of scan de getekende verklaring en stuur deze per e-mail aan: shalomdeclaration@yahoo.com

DOWNLOAD DE SHALOMVERKLARING

» Bekijk ook de officiële website van de shalomverklaring.