fbpx

Holocaustoverlevenden

“De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, troost ons in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.” 2 Korintiërs 1:3,4

De nood

  In de berichten over de armoede in Israël worden de overlevenden van de Shoah vaak apart genoemd. Dat is omdat een derde van hen, zo’n zeventigduizend, in armoede leeft. Een vele malen hoger percentage dan voor de gehele Israëlische bevolking. Er zijn twee belangrijke redenen waarom deze mensen arm zijn en extra financiële steun nodig hebben.

Reden 1: Helemaal alleen
De Shoahoverlevenden kwamen na de oorlog met niets in Israël aan: geen geld en geen eigendommen. Het is moeilijk voor immigranten een leven op te bouwen in nieuw land, maar voor de Shoahoverlevenden was het nog moeilijker. Ze kwamen alleen, zonder familie of vrienden voor morele steun, en ze hadden een enorm trauma opgelopen. In de begindagen van de Joodse staat zetten ze zich in om het land op te bouwen, maar nu moeten ze hun oude dag in eenzaamheid en armoede slijten. Velen hebben geen familie die hen financieel kan ondersteunen.

Reden 2: Medische noodzaak
De tweede reden is medische noodzaak. Ouderdom komt met gebreken. Voor de Shoahoverlevenden geldt dit net zo goed, maar zij hebben ook nog steeds te kampen met de geestelijke en fysieke gevolgen van de oorlog. Daarom moeten zij vaker een beroep doen op medische voorzieningen dan andere ouderen. Zonder financiële steun redden deze mensen het niet.

Amcha brengt Holocaustoverlevenden bij elkaar en biedt een scala aan activiteiten die dienen tot troost en traumaverwerking. | Foto: Flash90
Amcha brengt Holocaustoverlevenden bij elkaar en biedt een scala aan activiteiten die dienen tot troost en traumaverwerking. | Foto: Flash90

Sponsorproject

Wij ondersteunen in Oekraïne overlevenden van de Holocaust die in armoede leven door een sponsorproject waarmee u hen voor 25 euro per maand een waardiger bestaan kunt geven.

De hulp

  Praktische noden
We kunnen helpen bij praktische noden, door te zorgen dat er betaalbare huisvestiging is en dat de overlevenden te eten hebben.

  Therapie
Met het ouder worden komen lang weggestopte trauma’s naar boven. En ook de eenzaamheid groeit: vrienden en familie ontvallen en wie kan echt begrijpen wat deze mensen ooit meemaakten? Professionele therapie en ruimte voor ontmoeting en aandacht kunnen verlichting brengen.

  Holocaustmonumenten
Overal in Oekraïne liggen massagraven, waar de Joden tijdens de Shoah werden heengevoerd en neergeschoten. In de jaren na de oorlog zijn deze massagraven in vergetelheid geraakt. Slechts de ouderen die de oorlog meemaakten, weten van het bestaan. Om de herinnering aan het lot van de Joden in ere te houden plaatst Koen Carlier in Oekraïne namens Christenen voor Israël monumenten bij vergeten massagraven, om Joden een plaats te geven om te rouwen en om te tonen dat wij de geschiedenis niet vergeten.

Gebed

  Genezing van trauma
Bid voor de overlevenden van de Shoah, om genezing van hun trauma’s. Velen ervaren een herbeleving van deze tijd door het antizionisme en de oorlogsdreiging in Israël.

  Bewarende hand
Dank God voor Zijn bewarende hand over hen. Toen waren ze weerloos en hadden geen uitzicht. Nu worden de profetieën vervuld, is er een Joodse staat en keren Joden terug.

  Aandacht en liefde
Bid om voldoende aandacht en liefde voor de overlevenden vanuit de maatschappij. De maatschappij is modern en de inwoners van Israël leven met veel vaart. Ze hebben daardoor niet altijd geduld om met deze overlevenden om te gaan.

  De overheid
Bid ook voor de overheid, dat er meer maatregelen genomen zullen worden om de armoede en de eenzaamheid voor deze kwetsbare groep te bestrijden.

Financieel bijdragen
Uw gift kan iets van troost betekenen in het leven van een overlevende van de Holocaust. “Troost, troost Mijn volk”, zegt de Heere in het Bijbelboek Jesaja (40:1). Financiële hulp en gebed voor de overlevenden zijn misschien wel de meest praktische en dringende manieren om dit in praktijk te brengen.