Artikelen over 'antisemitisme'

Hoe zijn we zo anti-Joods geworden?

Hoe zijn we zo anti-Joods geworden?

Het is mijns inziens de meest langdurige dwaling binnen het christendom. Bovendien is het een leer, een manier van denken, die tot onvoorstelbaar veel haat, onrecht en de meest vreselijke moordpartijen heeft geleid. Daarmee is het een manier van denken die zonder meer als buitengewoon …