Artikelen over 'bijbel'

‘De openbaring Gods heerlijkheid door de Tabernakel’, video Israëlcursus met Jacques Brunt

‘De openbaring Gods heerlijkheid door de Tabernakel’, video Israëlcursus met Jacques Brunt

23 maart 2017 in Nijkerk: Jacques Brunt thema: De openbaring van Gods heerlijkheid door de Tabernakel Evangelist en Bijbelleraar Jacques Brunt ontwikkelde een Bijbelstudieserie over de Tabernakel. De Heere openbaarde Zijn heerlijkheid door de Tabernakel, de Tempels en uiteindelijk door Christus. Deze openbaring gold allereerst …