Artikelen over 'israelzondag'

Israëlzondag

Israëlzondag

Op zondag 1 oktober 2017 is het in de Protestantse Kerk Nederland Israëlzondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. Ook veel andere kerkgenootschappen volgen deze gewoonte en besteden op de eerste zondag van oktober aandacht aan het …