Artikelen over 'profetie'

Hoe staat het met ons land?

Hoe staat het met ons land?

De Schepper van hemel en aarde, de Heere, let aandachtig op de volken. Ook op ons Nederlandse volk. Veel Bijbelse profetieën gaan over volken als Babel, Egypte, Moab, Syrië en Perzië. Tijdens het laatste oordeel worden de volken in twee groepen verdeeld: in schapen en …

Let op de bomen

Let op de bomen

Tijdens een voorjaarsdag als deze, waarbij de temperatuur op onze tuinmuur opliep tot 34 graden Celsius, komt de natuur in …
Israelische vlag

Doorstoken

Doorstoken

“Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en …