Artikelen over 'tempelberg'

Een bezoek aan de Tempelberg

Een bezoek aan de Tempelberg

”Ik zal hen brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. (Jesaja 56:7) Als …