fbpx
 • Henriët Poot
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Sprekers

  Henriët Poot

  De meest waardevolle werken van God beginnen meestal in het hart.

   

  Kennismaken

  Al sinds mijn kinderjaren heb ik een speciale plek in mijn hart voor het Joodse volk en heb daardoor ook altijd gehoopt iets voor Israël te kunnen doen. Sinds de jaren’90 ben ik samen met mijn man betrokken bij het werk van Christenen voor Israel. Naast mijn werk in het basisonderwijs geef ik graag gastlessen op scholen, schrijf ik voor het kinderblad Tov! en spreek ik op koffieochtenden , ouderenmiddagen,voor catechesegroepen en op studieochtenden of –avonden. Daarnaast vind ik het fijn vrouwen mee te nemen op reis naar het land van de Bijbel en hen in contact te brengen met vrouwen daar, om hen te bemoedigen en van hen te leren.’

   

  Uitgelicht

  Er staat maar één keer in de Bijbel dat de HEERE God iets doet met héél zijn Ziel en héél Zijn Hart: Dat hij Israel zal planten in het Land. (Jer.32:41) Het is heel bijzonder om te zien hoe het Land zich tooit als een bruid sinds de kinderen van Israel er terugkeerden. . Eeuwenlang baden Joden dagelijks om te mogen terugkeren naar Sion en dat is voor onze ogen in vervulling gegaan. Telkens weer leer ik in het midden van dat volk zoveel over de Bijbel.

  De Bijbel spreekt over het Land als de navel van de aarde. Maar wat betekent dit voor het Joodse volk en wat betekent dat voor de wereld? Wat kunnen wij leren van de Joodse mannen en vrouwen in de tijd van de Bijbel en wat kunnen we vandaag de dag van hen leren? Wat is er gaande in het hart van de Schepping?

  Als we in de Bijbel lezen wat er in het Hart van de HEERE God leeft, kan het niet anders dan dat we op zoek gaan naar Zijn plan met het Joodse volk en met ons. Dan ontdekken we steeds weer nieuwe schatten van wijsheid die we kunnen bewaren in ons eigen hart. De meest waardevolle werken van God beginnen meestal in het hart, zei Derek Prince, en ik geloof dat hij daarin gelijk heeft.

  Bekijk ook de algemene en praktische informatie over het uitnodigen van een spreker.

  Henriët Poot spreekt onder meer graag over de volgende thema’s:

  • De Moeders van Israël: Sarah, Rebecca, Rachel en Leah
  • De Bijbelse feesten
  • Jeruzalem, hart van de wereld
  • Israel in Gods Plan
  • De Joodse vrouw
  • Joodse gebruiken en gewoonten.

  Toelichting thema’s

  • De Moeders van Israël: Sarah, Rebecca, Rachel en Leah

  Henriët Poot licht toe:

  We kunnen veel leren van de  aartsmoeders van Israel:  Sarah, Rebecca, Rachel en Leah. Wie waren ze, wat waren hun hoogtepunten, dieptepunten maar ook hun valkuilen en hoe werden ze een bijzondere schakel in de plannen van de HEERE God met hun volk? Wat  kunnen we vandaag de dag leren van moeders in Israel? Hoe dragen zij in de opvoeding van kinderen bij aan hun leven met God en  welke plek hebben de vrouwen van het tegenwoordige Israël in hun gezin en in de samenleving?

  • De Bijbelse feesten

  Henriët Poot licht toe:

  Deze lezingen gaan over de bekende Bijbelse feesten zoals die door het Joodse volk worden gevierd met allerlei verschillende gewoonten en tradities.  Waarom is de  Christelijke Kerk wel Pasen rond Pesach gaan vieren en Pinksteren rond Shavoeot maar heeft ze het derde grote Bijbelse feest -het Loofhuttenfeest- niet overgenomen? Wat is de betekenis van de Bijbelse Feesten voor het Joodse volk en hoe worden de feesten gevierd? Hoe is de relatie tussen de feesten die het Joodse volk viert en de feesten die gevierd woorden in de Kerk?

  • Jeruzalem, hart van de wereld.

  Henriët Poot licht toe:

  In deze lezing neemt de Stad Jeruzalem een centrale plaats in. Waarom is Jeruzalem de Stad van de Grote Koning? En wat heeft Jeruzalem te maken met  de Hof van Eden? Wat is de relatie tussen de Menorah, de Boom des Levens en Jeruzalem? Waarom noemt de Bijbel Jeruzalem de navel van de aarde? En waarom heeft het Joodse volk eeuwenlang gebeden om te mogen terugkeren naar Sion, naar Jeruzalem? Is er een bijzondere betekenis van Jeruzalem voor deze wereld en voor ons? In deze lezing gaan we ontdekken dat Jeruzalem het hart van de wereld is. En hoe belangrijk het is om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem.

  • Israel in Gods Plan

  In de Bijbel lezen we over de geschiedenis die de HEERE God met de wereld gaat op weg naar Zijn Koninkrijk. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat Hij daarin weer op weg gaat naar de eerste bladzijden van de Bijbel, naar hoe het was toen Hij de Schepping schiep. In die weg van de HEERE God met de wereld speelt Israel een unieke rol. De HEERE God had het ook anders kunnen doen, maar Hij heeft het zó gedaan. Waarom is Israel zo belangrijk voor Hem maar ook voor ons en wat heeft Israel met die weg  en met de reis van en naar de Hof van Eden te maken? En wat is de rol van Israel als Licht voor de volken? Wat hebben de Boom des Levens uit het Paradijs en de Menorah met elkaar te maken en welke betekenis heeft Israel voor de toekomst? Is het land Israel inderdaad de navel van de aarde en waarom keert  het Joodse volk terug naar dat Land? Hoe komt het dat alle belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel gebeuren  in de bedding van het Joodse volk? Heeft dat te maken met dat grote Plan, het Heilsplan?

  • Joodse gebruiken en gewoonten

  Henriët Poot licht toe:

  In deze spreekbeurten gaat het  om een  gastles/ uitleg (ook  geschikt voor( basis)scholen/ catechesegroepen) aan de hand van een leskoffer. Uit de geopende leskoffer komen allerlei specifiek Joodse voorwerpen te voorschijn  en aan de hand hiervan leren we iets over Joodse gebruiken en gewoonten. In de christelijke wereld is maar weinig bekend over de bijzondere achtergronden van allerlei gebruiken. In deze kennismaking leren we hoe het leven van het Joodse volk tot in de kleinste details verweven is met haar geloof.

  Extra informatie

  Waarom bent u actief voor Christenen voor Israël?

  Henriët Poot: “Ik vind het belangrijk om mijn bescheiden plek in te nemen en Israël te zegenen tegen de tijdsgeest in.”

  Waarom loont het de moeite om juist bijeenkomsten van Christenen voor Israël bij te wonen?

  Henriët Poot: “Op de bijeenkomsten van Christenen voor Israël gaat de Bijbel op een andere manier open dan mensen dikwijls gewend zijn. Het brengt je dichter bij de Bron, dichter bij de betekenis van Gods Woord, dichter bij het Joodse volk en je gaat op een veel diepere en bredere manier ontdekken wie de Here Jezus is.”

  Thema