Laatste nieuws

Open brief over anti-Joodse spreekkoren FC Utrecht

Nieuws Aan: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Bestuur FC Utrecht, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam, Premier Mark Rutte. Geachte heren, Op vrijdag 27 januari is het de internationale Holocaust Herdenkingsdag. Onze stichting organiseert op die dag om 13 uur een herdenkingsbijeenkomst in …

De Midrasj

Nieuws “Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen” (Hosea 11:1). De evangelist Matteüs citeert deze tekst uit de profeten om de …

Leerzaam en noodzakelijk

Nieuws Sinds 2007 organiseert het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reizen voor docenten, docenten-opleiders en andere educatief betrokkenen naar Holocaustmuseum …
De volkeren en Israël
De januari-februari-editie van Israël Aktueel staat deels in het teken van de grote veranderingen in de wereld met de wisseling van de Amerikaanse presidentiële wacht en het daaraan voorafgaande diplomatieke offensief tegen Israël in de internationale arena met de VN veiligheidsraadresolutie en de top in Parijs, waarbij de volkeren Israël het vuur aan de schenen leggen.
Gratis abonnement?
Het evangelie van het Koninkrijk
Jezus predikte het Evangelie van het Koninkrijk. In het septembernummer van Israël en de Kerk wordt dit thema uitgediept.
Extra onderwerpen november 2015
Gratis abonnement?
Gratis voor leden
Voor jongeren van 15-28 jaar is er het Isreality Magazine: boordevol interviews, achtergronden en verdiepende artikelen. Je ontvangt het als je lid wordt van Isreality.
Gratis abonnement?
Het TOV! Clubmagazine is een kinderblad vol met nieuwtjes uit Israël en interessante weetjes over het Jodendom. Tov! Clubmagazine is gemaakt voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Het nieuwste nummer gaat over het thema 'Joden in Nederland'.
Gratis abonnement?