fbpx
 • Willem Ouweneel. Foto: RD
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  ‘Jeruzalem is om duizend redenen belangrijk’

  9 maart 2017

  Op drie zaterdagen in maart en april spreekt Willem Ouweneel tijdens de feestelijke Jeruzalemdagen. Dat doet hij niet zonder reden: de stad heeft een bijzondere plek in zijn hart.

  Waarom is het belangrijk om als christenen stil te staan bij de betekenis van de stad Jeruzalem?
  “Om duizend redenen! Ik noem er acht: Jeruzalem is de ‘Stad van de Grote Koning’ (Psalm 48:2; Mattheüs 5:35), de stad waar de ‘troon des Heren’ staat (Jeremia 3:17; 1 Kronieken 29:23), de stad waar God heel concreet eeuwenlang gewoond heeft en weer wonen zal, en het is de ‘stad waar de Heer gekruisigd is’ (Openbaring 11:8) én opgestaan én ten hemel gevaren, en waar Hij opnieuw zal nederdalen.”

  “Dan zullen ze bij een (volgend) bezoek aan de stad daar nóg meer van genieten.”

  Wat is uw mooiste herinnering aan Jeruzalem?
  “Dat zijn er opnieuw veel, maar ik zal er vier noemen: mijn diepgaande gesprek met een orthodoxe rabbi pal bij de Klaagmuur, mijn logies bij een christelijk Arabisch gezin in de Oude Stad, mijn logies bij een orthodox-joods gezin in de Oude Stad en mijn medewerking aan archeologische opgravingen bij Ramat Rachel.”

  Waarom zouden mensen naar de Jeruzalemdagen moeten komen?
  “Om de diepe geestelijke, goddelijke, heilshistorische en toekomstige betekenis van Jeruzalem beter te leren begrijpen. Dan zullen ze bij een (volgend) bezoek aan de stad daar nóg meer van genieten.”

  Kom ook naar de feestelijke Jeruzalemdagen! Op zaterdag 25 maart zijn we in Apeldoorn, zaterdag 1 april in Hoogeveen en zaterdag 29 april in Dordrecht. De toegang is gratis!