fbpx
 • De Hagada wordt jaarlijks aan het begin van Pesach tijdens de sederavond gelezen om het volk te herinneren aan de exodus uit Egypte. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Leidde Mozes moslims uit Egypte?

  2 mei 2017

  PWM (Palestinian Media Watch) rapporteerde pas geleden dat dr. Oman Ja’ara, docent aan de Al-Najah Universiteit in Nabloes en gespecialiseerd in Israëlische zaken, op 15 februari jl. op televisie zei dat Mozes moslims uit Egypte had geleid. Hij zei dat de Exodus de eerste gebeurtenis was van ‘Palestijnse bevrijding’ door middel van gewapende strijd.

  “We moeten aan de wereld duidelijk maken dat David in de Hebreeuwse Bijbel niet verbonden is met David in de Koran,” zei hij. “Salomo in de Hebreeuwse Bijbel is niet verbonden met de Salomo in de Koran, ook Saul is dat niet of Jozua de zoon van Nun. Wij hebben een grote leider, Saul, die het volk van de reuzen versloeg en Goliath doodde. Dit is de moslimoverwinning.”

  “Wij hebben een grote leider, Saul, die het volk van de reuzen versloeg en Goliath doodde. Dit is de moslimoverwinning.”

  “De moslims van de kinderen van Israël trokken uit Egypte onder het leiderschap van Mozes en ongelukkig genoeg ontkennen veel onderzoekers de uittocht van deze onderdrukte mensen die bevrijd waren door een grote leider als Mozes de moslim, de gelovende leider, de grote moslim die opgevolgd werd door Saul, de leider van deze moslims die Palestina bevrijdde,” beweerde Ja’ara.
  “Dit was de eerste Palestijnse bevrijding via gewapende strijd om Palestina te bevrijden van het volk van de reuzen geleid door Goliath,” voegde hij eraan toe. “Dit is onze logica en dit is onze cultuur.”

  Het is een bekend feit dat sommigen in de islamitische wereld zich niet druk maken over waarheid, maar alleen over datgene wat hun strijd tegen Israël wil bevorderen.
  Waarheid als een manier van denken vindt zijn oorsprong in de Bijbel en was later geadopteerd door de westerse filosofie. In het westen is het vanzelfsprekend dat waarheid een norm is die de meeste mensen op z’n minst nog erkennen. Zelfs een leugen die ongelukkigerwijze wel gevonden wordt in denken en spreken in het westen, is slechts een leugen als die gemeten wordt met de waarheidsnorm die de meeste niet-moslims erkennen.

  Mensen die het Evangelie naar andere culturen brengen, zijn soms uiterst verbaasd als zij een groep mensen tegenkomen die niet alleen de waarheidsnorm niet aanhangen maar blij ‘leugens’ vertellen alsof ze nooit het verschil tussen waarheid en verbeelding hebben gekend. Natuurlijk onderscheidt de Arabische wereld als een geheel waarheid van niet-waarheid, en gewoonlijk streeft ze naar het eerste. Maar Palestijnen en degenen die achter hen staan, staan vaak schuldig aan schaamteloze verbeelding, leugens, waarvan ze hopen dat hun luisteraars die zullen aanvaarden zonder ze te onderzoeken.

  Er zit geen logica in het herschrijven van de Bijbel om de eigen culturele aspiraties te bevorderen

  De bovengenoemde toespraak door dr. Ja’ara is een voorbeeld van waarover ik het heb. Bijna niemand gelooft dat de Exodus zoals vermeld in de Bijbel over iemand anders gaat dan de ‘kinderen van Israël’. Dus dr. Ja’ara weet zeker dat wat hij z’n luisteraars vertelt, òf een schaamteloze leugen is of kinderlijke verbeelding. Zijn fantasieverhalen stoppen niet met Mozes die de moslims uit Egypte leidde. Hij denkt ook dat Mozes opgevolgd werd door Saul. Of hij kent de Bijbel niet, of hij heeft uit vrije wil gedeeltes herschreven die zijn agenda moeten dienen.

  Dit bevordert zijn zaak niet of die van de Palestijnen. Integendeel, zo’n manier van denken werkt hun zaak juist tegen omdat hij zegt: “Dit is onze logica en dit is onze cultuur.” Het mag dan hun cultuur zijn, maar het is niemands logica omdat het helemaal niet logisch is. Er zit geen logica in het herschrijven van de Bijbel om de eigen culturele aspiraties te bevorderen.
  Daar komt nog bij dat er ten tijde van de Exodus nog geen moslims waren. Geleerden verschillen van mening over de datum van de Exodus, maar zelfs zij die de Exodus later dateren, komen uit op ongeveer 1200 v.Chr. Het is een bekend feit dat de islam begon rond het begin van de 7de eeuw. Mohammed stierf omstreeks 632 van onze jaartelling en er waren zeker geen moslims voordat Mohammed op het toneel verscheen..

  Laten we bidden dat de Palestijnen zich liefde voor de waarheid eigen maken. Dan alleen kan de God van Israël hen zegenen.

  ‘Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb.’ (Jozua 1:1-3)

  Vertaling: Evelien van Dis

  Thema

  Islampesach

  Over de auteur