Video

‘De vrede van Jeruzalem’, video Israëlcursus, met ds. Henk Poot

18 maart 2017 sprak ds. Henk Poot
thema: De vrede van Jeruzalem

Henk PootDs. Henk Poot spreekt als Israëlpredikant in heel Nederland over Gods plan met Israël. Voor de Israëlcursus gaat hij in op de betekenis van Jeruzalem voor de wereld en ons persoonlijke geloofsleven. De actuele situatie rondom Jeruzalem geeft voldoende stof tot nadenken. Reden genoeg om (opnieuw) vanuit een Bijbels perspectief naar deze ontwikkelingen te kijken.