fbpx
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Thoracodes en de actualiteit

  Yochanan Visser - 4 februari 2020

  We leven in interessante tijden. Alle ogen waren vorige week opnieuw op Israёl gericht toen de Amerikaanse president Donald Trump zijn visie op een oplossing van het eeuw-oude conflict tussen de Palestijnse Arabieren en Israёl publiceerde. Het plan maakt een einde aan de aloude benadering van het conflict inclusief het land-voor-vredeconcept en stelt Israёl in staat om zijn eigen toekomst te bepalen, los van de Palestijnse Arabieren.

  Tegelijkertijd ontwikkelt het zogenaamde Coronavirus zich tot een heuse epidemie die nu al de levens van meer dan 300 Chinezen heeft gekost en zich snel uitbreidt over de wereld. De Corona epidemie heeft nu al grote gevolgen voor de Chinese economie die de op één na grootste in de wereld is. Het land wordt langzaam maar zeker geïsoleerd van de rest van de wereld om uitbreiding van de epidemie te voorkomen of te minimaliseren omdat nu al twintig landen gevallen van het virus hebben gemeld.

  Dan is er de spanning rond Iran dat begin januari werd geconfronteerd met een frontale en dodelijke Amerikaanse aanval op de architect van de export van de Islamitische revolutie, Qassem Soleimani. Wat hebben deze drie feiten met elkaar te maken?

  “We begrijpen nu ook waarom in het Jodendom de Thora een bijnaam heeft: Da’at Mikreh, de ‘wetenschap van het toeval’.”

  Thoracodes

  Bekende rabbijnen in Israёl zeggen dat al deze dingen gecodeerd in de Tanach de Joodse Bijbel staan. Om de codes te lezen moet men kennis van het Hebreeuws hebben en dat heeft ervoor gezorgd dat er sceptici zijn die de codes afdoen als hocus pocus. De Tzofen (code) van Tanach is echter in vele gevallen accuraat gebleken. Een voorbeeld is de Al-Qaedaaanval op de zogenaamde Twin Towers in New York, Amerika op 11 september 2001.

  Eén van de rabbijnen die zich uitgebreid bezig houdt met de codes is Matityahu Glazerson. Hij schreef een boek over de aanslag op de Twin Towers waarin vele andere opzienbarende en verstrekkende gebeurtenissen in de recente wereldgeschiedenis werden behandeld aan de hand van Thoracodes. Die codes worden zichtbaar aan de hand van verschillende intervallen. Bijvoorbeeld iedere 9 letters markeert men een letter in de tekst van de Thora en dan komt een woord te voorschijn dat betrekking heeft op een gebeurtenis in de wereldgeschiedenis.

  We begrijpen nu ook waarom in het Jodendom de Thora een bijnaam heeft: Da’at Mikreh, de ‘wetenschap van het toeval’. In andere woorden: de Thora leert ons dat toeval niet bestaat, zeker niet waar het gaat om ingrijpende gebeurtenissen in de wereld.

  Veel actuele gebeurtenissen in de wereld, zoals de oorlog van Islamistische terroristen tegen het Westen staat gecodeerd in de Thora terwijl ook de moord op de voormalige Israёlische premier Yitzchak Rabin en de Tweede Intifada er gecodeerd in staan.

  Twin towers, Iran en 5780

  In het boek Numeri (BaMidbar in het Hebreeuws) staat in hoofdstuk 20 vers 1-21, dat gaat over de zonde van Mozes die met zijn staf op een rots sloeg in plaats van te spreken, zoals G’d hem beval, de code over de Twin Towers in verschillende intervallen. Zo is met een interval van 71 letters het woord migdalin, ‘torens’ te vinden. Met een interval van 36 letters, komt het woord hate’omim ‘tweeling’ (twin) tevoorschijn. Met een interval van vijf letters het woord ‘Iran’ en met 33 letters het woord b’matos, ‘met een vliegtuig’. Dan staat er nog in een interval van 9 letters hipil ‘laten vallen’ en met een interval van 14 letters erev irak ‘aan de vooravond van Irak’.

  Toeval? Dit is in zijn geheel uitgekomen. Toen Glazerson zijn boek publiceerde was Iran nog niet met haar agressieve opmars in het Midden-Oosten begonnen. Aan de andere kant werd recentelijk bekend dat Iran Osama Bin Laden en andere Al-Qaedaterroristen onderdak gaf na de Amerikaanse inval in Afghanistan. Wat duidelijk is is dat zowel Iran als Irak een rol spelen in de islamistische oorlog tegen Westerse landen die in feite begon op 11 september 2001 en voortduurt tot op de dag van vandaag. In Irak begon bijvoorbeeld de opkomst van ISIS terwijl Iran nu de grootste Islamistische speler is in deze oorlog.

  Glazerson zegt nu dat er in het huidige Joodse jaar 5780 een Iraanse aanval op Israёl zal beginnen. Hij vond de code Iran titkof ‘Iran zal aanvallen’ in het boek Deutrononium 4:1 tot 6:25, een gedeelte dat gaat over de noodzaak voor Israёl om zich te houden aan de wetten van de Thora. Glazerson vond in het zelfde hoofdstuk de code Taf Shin Mem Peh en dat is in het Hebreeuws, waar de letters ook een getalswaarde hebben: 5780. In het zelfde gedeelte van Deutrononium staat het woord Mosshiach of Meshiach gecodeerd, een verwijzing naar de komst van de messias. Glazerson zegt dat Israёl haar huidige crisis kan overkomen door tesjoeva te doen, tot inkeer te komen.

  Coronavirus

  Glazerson publiceerde begin januari ook een video waarin hij aantoonde dat de huidige Corona-0epidemie in de Thora staat gecodeerd in het boek Leviticus (Vajikra) in een gedeelte dat gaat over verboden vlees van onreine dieren.
  Zoals bekend begon de huidige epidemie in de stad Wuhan op een illegale markt waar levende dieren zoals ratten werden verkocht voor consumptie. De code die de rabbijn nu vond, bevat de woorden: Corona, virus, lichaamsdeel van een levend beest (ever min chai) en Chinees (Sini).

  Een andere rabbijn, de kabbalist Rav Nir Ben Artzi, voorspelde op 7 augustus 2015 de Corona-epidemie in China. Tijdens een shioer (een Thorales) zei Ben Artzi dat Israёl tijdens de epidemie zou worden gezegend en in het middelpunt van de aandacht zou komen te staan iets dat vorige week werd onderstreept door de gebeurtenissen in Washington DC. China, het grootste land ter wereld in oppervlakte en inwoneraantal, zal geen bracha (zegening) kennen zei de rabbijn. Het land zal met een ernstige ziekte worden geconfronteerd en dat zal haar positie in de wereld veranderen tot het punt dat het land failliet gaat, aldus Ben Artzi.

  China zal vallen op een moment dat Israёl wordt gezegend met allerlei voorspoed en de messias bevindt zich volgens Ben Artzi al in het land.

  Een andere kabbalist Rabbijn Kaduri zei in 2006 vlak voor zijn dood hetzelfde over de messias, maar voorspelde ook dat in die periode Israёl niet in staat zou zijn om een regering te vormen …

  Over de auteur