fbpx

Israël en de kerk

Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van Gods handelen door Israël. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we ook onder predikanten en theologen om hen aan het denken te zetten over Gods plan met Israël. We publiceren een verdiepend magazine voor predikanten en theologen en organiseren jaarlijks studiedagen en studiereizen naar Israël.

Israël en de kerk
Ons gratis magazine Israël en de Kerk verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel om predikanten en theologen aan het denken te zetten over hoe de vervangingstheologie ook in deze tijd nog altijd doorwerkt. Het blad wil de sporen van deze leer blootleggen en weerleggen en zoekt naar wegen voor nieuwe exegese die recht doet aan de rol die de Heere aan Israël toebedeelde toen Hij hen verkoos tot Zijn volk.