fbpx

Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

28 september 2019
Thoralezing: Nitsavíem, Deuteronomium 29:9-30:20
Haftarahlezing: Jesaja 61:10-63:9

30 september 2019, Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 21:1-34; Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: 1 Samuël 1:1-2:10

1 oktober, Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 22:1-24; Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: Jeremia 31:2-20

2 oktober 2019, Tsom Gedalja (Vastendag van Gedalja)

5 oktober 2019
Thoralezing: Wajéleech, Deuteronomium 31:1-30
Haftarahlezing: Jesaja 55:6-56:8

Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
9 oktober 2019
Thoralezing ‘s ochtends: Leviticus 16:1-34; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ‘s ochtends: Jesaja 57:14-58:14
Thoralezing ’s middags: Leviticus 18:1-30; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s middags: Jona; Micha 7:18-20

12 oktober 2019
Thoralezing: Ha’azínoe, Deuteronomium 32:1-52
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

Soekot (Loofhuttenfeest)
14 oktober 2019
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: Zacharia 14:1-21
15 oktober 2019
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:2-21
16 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:17-22
17 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:20-28
18 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:23-31
19 oktober 2019
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; Numeri 29:26-34
Haftarahlezing: Ezechiël 38:18-39:16
20 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:26-34

21 oktober 2019, Sjeminie ‘atseret (Slotfeest)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deuteronomium 14:22-16:17
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:54-66

22 oktober 2019, Simchat Tora (Vreugde der Wet)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1; Deuteronomium 33:1-34:12; Genesis 1:1-2:3
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

26 oktober 2019
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-43:11