fbpx

Meelezen met de synagoge

Wekelijks worden in de synagoge enkele delen uit de Tenach, het Oude Testament, gelezen. Een deel uit de Thora, de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, en een deel uit de Haftarah, de profeten. Elke maand kunt u in deze rubriek de lezingen vinden en zo kunt u in een jaar tijd de hele Thora en een selectie uit de profeten lezen. Leest u mee?

30 november 2019
Thoralezing: Toledot, Genesis 25:19-28:9
Haftarahlezing: Maleachi 1:1-2:7

7 december 2019
Thoralezing: Wajeetsée, Genesis 28:10-32:3
Haftarahlezing: Hosea 12:13-14:10

14 december 2019
Thoralezing: Wajisjlách, Genesis 32:4-36:43
Haftarahlezing: Hosea 11:7-12:12

21 december 2019
Thoralezing: Wajeesjev, Genesis 37:1-40:23
Haftarahlezing: Amos 2:6-3:8

23 december 2019, Chanoeka (Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17

24 december 2019, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

25 december 2019, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

26 december 2019, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:30-41

27 december 2019, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

28 december 2019, Chanoeka
Thoralezing: Mikeets, Genesis 41:1-44:17; Numeri 7:42-53
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

29 december 2019, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59

30 december 2019, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

4 januari 2020
Thoralezing: Wajigásj, Genesis 44:18-47:27
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28

7 januari 2020
Asara beTewet (Vastendag van 10 Tewet)

11 januari 2020
Thoralezing: Wajechí, Genesis 47:28-50:26
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12

18 januari 2020
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

25 januari 2020
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21