fbpx

Profetisch Perspectief

Tijdschrift met toekomstverwachting

‘Wij leven in een bezeten wereld,’ schreef historicus Johan Huizinga in 1935. Zijn woorden werden onderstreept door de holocaust en het wereldgebeuren nadien. Ook nu nog vraagt menigeen zich af: waar gaat het met onze wereld naartoe? Die vraag vormt de focus van Profetisch Perspectief.

Inzoomen op tekenen van de tijd

Profetisch Perspectief is een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit. Op signalen die wijzen naar wat komen gaat; soms vol dreiging, vaak vol hoop. Aan bod komen onderwerpen als klimaatveranderingen, armoede, de islam, schepping & evolutie, kerk & Israël, en de wederkomst van Christus.

De Bijbel als inspiratiebron

Profetisch Perspectief laat zich daarbij inspireren door de Bijbel, Gods woord. De Bijbel is een boek vol beloftes. Hij leert dat wie zijn vertrouwen op de Heer stelt, mag uitzien naar een geweldige toekomst waarin God zijn rijk op aarde zal vestigen. Profetisch Perspectief rust christenen toe en spoort hen aan verder te kijken dan wat voor ogen is.

Positieve aandacht voor Israël

Profetisch Perspectief bevat artikelen die getuigen van liefde voor Israël. Uitgangspunt is dat God een bijzonder plan heeft met het Joodse volk. In een tijd waarin het antisemitisme en het verzet tegen de staat Israël toeneemt, wil Profetisch Perspectief christenen aansporen pal te staan achter het Joodse volk.

Abonneren

Wilt u zich abonneren op Profetisch Perspectief? Het blad verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost slechts € 36,00 per jaar. U kunt ook een los nummer bestellen voor € 9,50. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.